xs
sm
md
lg

ป.ป.ช.ยื่นคำร้องศาลฎีกาฯ ฟื้น 2 คดียุคทักษิณ “หวยบนดิน-ปล่อยกู้เอ็กซิมแบงก์” พ่วงซื้อรถเรือดับเพลิง กทม.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ป.ป.ช.ยื่นคำร้องศาลฎีกาฯ ฟื้น 2 คดียุคทักษิณ “หวยบนดิน-ปล่อยกู้เอ็กซิมแบงก์” พ่วงซื้อรถเรือดับเพลิง กทม.
“ป.ป.ช.” รื้อ 2 คดี “ทักษิณ” ยื่นคำร้องศาลฎีกาฯ ฟื้นคดี “หวยบนดิน-ปล่อยกู้เอ็กซิมแบงก์” ขึ้นพิจารณาใหม่ พร้อมกับคดีจัดซื้อรถเรือดับเพลิง กทม. ย้อนรอยคำพิพากษา 3 คดีดัง หวยบนดิน-Exim Bank-รถหรือเรือดับเพลิง
       
       วันนี้ (7 ธ.ค.) นายวรวิทย์ สุขบุญ รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกคณะกรรมการ ป.ป.ช.เปิดเผยว่า ตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 นั้น บทบัญญัติมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวบัญญัติว่า “บทบัญญัติในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ไม่กระทบต่อการดำเนินการใด ในคดีที่ยื่นฟ้องไว้และได้ดำเนินการไปแล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ส่วนการดำเนินการต่อไปให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้” ประกอบกับตามบทบัญญัติมาตรา 27 ประกอบมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว จึงมีผลให้คดีที่โจทก์ได้ยื่นฟ้องจำเลยที่ต่อศาลและปรากฏว่าจำเลยที่ไม่มาศาลตามกำหนดนัดโดยโจทก์มีหลักฐานแสดงต่อศาลได้ว่าศาลได้เคยมีการออกหมายจับจำเลยที่ไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ตัวมาหรือไม่มาศาลตามนัดโดยไม่มีเหตุแก้ตัวอันควร ศาลมีอำนาจพิจารณาคดีโดยไม่ต้องกระทำต่อหน้าจำเลยได้
       
       ในวันนี้คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้พิจารณาคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งศาลได้มีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากสาระบบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.เป็นโจทก์ โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช.พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้สามารถดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไปได้ จึงมีมติให้ยื่นคำร้องขอให้ศาลยกคดีขึ้นพิจารณาจำนวน 3 เรื่อง กล่าวคือ
       
       1. คดีหมายเลขคดีดำ ที่ อม.1/2551 คดีหมายเลขคดีแดง ที่ อม.10/2552 ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้เข้าเป็นคู่ความแทนโจทก์ นายทักษิณ ชินวัตร ที่ 1 กับพวกรวม 47 คน จำเลยกรณีกล่าวหาเกี่ยวกับการทุจริตโครงการออกสลากพิเศษแบบเลขท้าย 3 ตัว 2 ตัว ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (หวยบนดิน) จำเลยที่ 1 หลบหนีไม่มาศาลในวันนัดพิจารณาคดีครั้งแรก ซึ่งศาลมีคำสั่งให้ออกหมายจับและจำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 1 ชั่วคราว
       
       2. คดีหมายเลขคดีดำ ที่ อม.3/2551 ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช.ผู้เข้าเป็นคู่ความแทนโจทก์ นายทักษิณ ชินวัตร จำเลย กรณีกล่าวหาเกี่ยวกับทุจริตการอนุมัติให้เงินกู้แก่รัฐบาลสหภาพพม่า จำนวน 4,000 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กิจการโทรคมนาคมจาก บริษัทในเครือชินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (Exim Bank) ศาลนัดพร้อมจำเลยไม่มาศาล ศาลสั่งจำหน่ายคดีออกหมายจับจำเลย
       
       3. คดีหมายเลขคดีดำ ที่ อม.5/2554 คดีหมายเลขคดีแดง ที่ อม.7/2556 ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ระหว่างคณะกรรมการ ป.ป.ช. โจทก์ นายโภคิน พลกุล ที่ 1 กับพวกรวม 6
       คน จำเลย กรณีจัดซื้อรถหรือเรือดับเพลิงของกรุงเทพมหานคร ซึ่งจำเลยที่ 5 (บริษัท สไตเออร์ เดมเลอร์ พุคฯ)ไม่มาศาลในวันนัดพิจารณาคดีครั้งแรก ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 5 ออกจากสารบบความ
       
       ทั้งนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้มอบอำนาจให้ นายณรงค์ รัฐอมฤต และนายสุรศักดิ์ คีรีวิเชียร กรรมการ ป.ป.ช.เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. และมอบหมายให้พนักงานคดีว่าความและดำเนินกระบวนพิจารณาในชั้นศาล
       
       ย้อนรอย...คำพิพากษา 3 คดีดัง หวยบนดิน- Exim Bank-รถหรือเรือดับเพลิง
       
       มีรายงานว่า สำหรับคดีหวยบนดิน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาโดยมติเสียงข้างมากว่า นายวราเทพ รัตนากร อดีต รมช.คลัง จำเลยที่ 10 นายสมใจนึก เอ็งตระกูล อดีตปลัดกระทรวงการคลัง และประธานบอร์ดกองสลาก มีความผิดตามป.อาญา ม.157 และ 83 ให้จำคุกนายวราเทพ จำเลยที่ 10 เป็นเวลา 2 ปี ปรับ 20,000 บาท ให้จำคุกนายสมใจนึก จำเลยที่ 31 เป็นเวลา 2 ปี ปรับ 10,000 บาท ส่วนนายชัยวัฒน์ พสกภักดี อดีตผอ.กองสลาก จำเลยที่ 42 กระทำผิด ป.อาญา 157 และ 86 และ พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐฯ ม.11 เป็นความผิดกรรมเดียวต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดฯ อันเป็นบทหนักสุดตาม ป.อาญา ม.90 ลงโทษจำคุก 2 ปี ปรับ 10,000 บาท แต่จำเลยทั้งสามไม่เคยกระทำความผิดมาก่อน ประกอบกับพิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้วเห็นสมควรให้รอการลงโทษจำคุกจำเลยทั้งสามไว้คนละ 2 ปี
       
       คดี Exim Bank เมื่อ 26 สิงหาคม 2558 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาตัดสินลงโทษจำเลยที่เป็นอดีตผู้บริหารธนาคารกรุงไทย และผู้บริหารกลุ่มกฤษดามหานครเท่านั้น
       
       ส่วนคดีจัดซื้อรถหรือเรือดับเพลิง ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2556 มีคำพิพากษาตัดสินว่า นายประชา มาลีนนท์ อดีต รมช.มหาดไทย จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ประกอบมาตรา 83 และ พ.ร.บ.ว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ มาตรา 13 ประกอบ มาตรา 12 ส่วน พล.ต.ต.อธิลักษณ์ ตันชูเกียรติ จำเลยที่ 4 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ประกอบมาตรา 83 และ พ.ร.บ.ว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ มาตรา 12 จำเลยที่ 2 และ 4 กระทำผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ เป็นบทลงโทษหนักสุด จำคุกนายประชา จำเลยที่ 2 เป็นเวลา 12 ปี และจำคุก พล.ต.ต.อธิลักษณ์เป็นเวลา 10 ปี จำเลยอื่นให้ยกฟ้อง นอกจากนี้ ศาลยังมีคำสั่งให้ออกหมายจับจำเลยที่ 2 ที่นำตัวมาคุมขังตามคำพิพาษา เช่นเดียวกับ พล.ต.ต.อธิลักษณ์ ที่ศาลออกหมายจับเพื่อมาฟังคำพิพากษาตามขั้นตอนในวันที่ 16 ต.ค. 2556 หากไม่มาจะออกหมายจับตามตัวมาคุมขังต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...