xs
sm
md
lg

ศาลปกครองสั่ง “ดีแทค” ได้สิทธิมาตรการคุ้มครอง ชี้ไม่กระทบประมูล-กันเสียหายซิมดับ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศาลปกครองสั่ง “ดีแทค” ได้สิทธิมาตรการคุ้มครอง ชี้ไม่กระทบประมูล-กันเสียหายซิมดับ
ดีแทคเฮ ศาลปกครองสั่งทุเลาคำสั่ง “กสทช.” ไฟเขียวให้ได้สิทธิเข้ามาตรการคุ้มครองจนถึง 15 ธ.ค.นี้ เหตุไม่กระทบการประมูลคลื่นรอบใหม่-ป้องกันความเสียหายร้ายแรงหากซิมดับ
       
       วันนี้ (14 ก.ย. ) ศาลปกครองกลางมีคำสั่งกรณีบริษัท โทเทิ่ล แอ๊คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค ฟ้องขอเพิกถอนมติของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในการประชุมครั้งที่ 13/2561 ลงวันที่ 18 ก.ค. 2561 ที่กำหนดให้ดีแทคต้องเข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ และย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์ โดยอ้างว่าหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขก็จะไม่ได้รับสิทธิเข้าสู่มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการ และมีคำสั่งที่ สทช 5009/21072.25 ลว. 31 ก.ค. 2561 ให้ดีแทคปฏิบัติตามมติดังกล่าว ซึ่งดีแทคได้มีคำขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามมติดังกล่าว
       
       โดยศาลปกครองกลางวินิจฉัยว่า การประกาศคุ้มครองผู้ใช้บริการชั่วคราวฯ มีความมุ่งหมายประการสำคัญที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ใช้บริการ ที่ยังไม่อาจโอนย้ายไปยังผู้ให้บริการรายอื่นสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องเมื่อสัญญาสัมปทานสิ้นสุด อันเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดประมูลคลื่นความถี่ใหม่ โดยให้ผู้รับสัมปทานเดิมมีหน้าที่ให้บริการต่อไปได้เป็นการชั่วคราว กสทช.จึงไม่อาจอ้างกรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่มาใช้เป็นเหตุผลที่จะไม่ให้ดีแทคเข้าสู่มาตรการคุ้มครองตามประกาศดังกล่าว มติของ กสทช.จึงน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายอีกทั้งถึงแม้ผู้ใช้บริการที่ยังไม่สามารถโอนย้ายเลขหมายได้จะมีจำนวนมากน้อยเพียงใด แต่ก็ต้องฟังว่าผู้ใช้บริการดังกล่าวอาจเป็นผู้เจ็บป่วย พิการ สูงอายุ ที่ต้องติดต่อสื่อสารกรณีเร่งด่วน หรืออยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร ซึ่งคลื่น 850 MHz สามารถใช้ได้ในพื้นที่ชนบทห่างไกล หากดีแทคไม่สามารถให้บริการได้ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง ที่ยากแก่การเยียวยาได้ในภายหลัง
       
       นอกจากนี้ การที่ศาลจะมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามมติของ กสทช.จะมีผลให้ดีแทคสามารถให้บริการในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านการสิ้นสุดสัมปทานเป็นการชั่วคราวเท่านั้น ไม่ได้มีผลเป็นการห้ามไม่ให้ กสทช.ประมูลคลื่นความถี่ใหม่ และดีแทคมีหน้าที่ชำระค่าใช้คลื่นความถี่ในช่วงเวลาดังกล่าว การทุเลาการบังคับตามมติ กสทช. จึงไม่เป็นอุปสรรคในการบริหารงานของรัฐหรือบริการสาธารณะ และจึงเข้าหลักเกณฑ์ที่ศาลมีอำนาจสั่งทุเลาการบังคับได้ และเห็นว่าผู้ใช้บริการที่ยังไม่สามารถโอนย้ายได้มีประมาณ 90,000 ราย ศาลปกครองกลางจึงมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามมติของ กสทช.ในการประชุมครั้งที่ 13/2561 ลงวันที่ 18 ก.ค. 2561 โดยให้ทุเลาการบังคับตามมติดังกล่าวจนถึงวันที่ 15 ธ.ค. 2561 เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น


กำลังโหลดความคิดเห็น...