xs
sm
md
lg

ทล.ลุยขยาย 4 เลนเชื่อม “เลย-เชียงคาน” ตั้งงบ 62-63 เติมอีก 11.5 กม. ท่องเที่ยว-ขนส่งฉลุย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ทล.ลุยขยาย 4 เลนเชื่อม “เลย-เชียงคาน” ตั้งงบ 62-63 เติมอีก 11.5 กม. ท่องเที่ยว-ขนส่งฉลุย
“กรมทางหลวง” ลุยพัฒนาขยาย 4 เลน ทล.201 (เลย-เชียงคาน) ช่วง ปากภู-เชียงคานตอน 1 เสร็จแล้ว 6 กม. ส่วนช่วงปากภู-เชียงคาน 2 ตอน ประมาณ 5 กม.ได้รับงบแล้ว 134 ล้าน คาดเสร็จในปี 62 ส่วนตอนที่ 3 อีก 6.5 กม.ของบปี 63 จำนวน 194 ล้านบาท ตั้งเป้าก่อสร้างเสร็จ ก.ย. 63 ส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้า การเกษตร อ.เชียงคาน จ.เลย
       
       นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ขณะนี้การก่อสร้างโครงการขยายทางหลวงหมายเลข 201 (ปากภู-เชียงคาน) ตอน 1 โดยขยายจาก 2 ช่องจราจร เป็นขนาด 4 ช่องจราจร ไปกลับ ระยะทาง 6 กม. เสร็จ 100% แล้ว ถือเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อการเดินทางในพื้นที่ อ.เมืองฯ และ อ.เชียงคาน จ.เลย
       
       โดยทางหลวงหมายเลข 201 ช่วงปากภู-เชียงคาน มีระยะทางรวมทั้งสิ้นประมาณ 41 กม. กรมทางหลวงได้ดำเนินการขยายช่องจราจรจาก 2 ช่องเป็น 4 ช่องจราจรมาแล้วเหลือระยะทาง ประมาณ17.5 กม.ที่เป็น 2 ช่องจราจร หากก่อสร้างขยายเป็นทาง 4 ช่องจราจรได้เสร็จตลอดสายทางหลวงหมายเลข 201 ช่วงปากภู-เชียงคานจะอำนวยความสะดวก ความรวดเร็ว และความปลอดภัยในการเดินทางแก่ประชาชนยิ่งขึ้น รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถรองรับปริมาณการจราจรได้กว่า 25,000 คันต่อวัน จากปัจจุบันอยู่ที่ 12,000 คันต่อวัน
       
       นอกจากนี้ เส้นทางดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงหมายเลข 201 (สีคิ้ว-เชียงคาน) ถือเป็นเครือข่ายสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นอำเภอเชียงคาน จ.เลย และสามารถเดินทางเชื่อมโยงไปสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆอีกหลายแห่ง ถือเป็นโครงข่ายคมนาคมในการเชื่อมระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านกลางกับด้านเหนือ คือ ระหว่างอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ผ่านจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดขอนแก่น ส่วนด้านอำเภอชุมแพ สิ้นสุดที่อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ระยะทางประมาณ 382 กม.
       
       สำหรับโครงการขยายช่องจราจรปากภู-เชียงคาน 2 ตอนที่เหลือนั้น ขณะนี้ตอนที่ 2 ได้รับงบประมาณแล้ว 134 ล้านบาท ระยะทาง 5 กม. คาดว่าแล้วเสร็จภายในปี 62 ส่วนตอนที่ 3 ระยะทาง 6.5 กม.เตรียมของบประมาณในปี 2563 จำนวน 194 ล้านบาท เพื่อขยายตอนที่เหลือ คาดก่อสร้างแล้วเสร็จ ก.ย. 2563


กำลังโหลดความคิดเห็น...