xs
sm
md
lg

ศาล ปค.สั่งถอนใบอนุญาต รง.หล่อทองแดงอยุธยา สร้างมลพิษจัดการไร้ประสิทธิภาพ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศาล ปค.สั่งถอนใบอนุญาต รง.หล่อทองแดงอยุธยา สร้างมลพิษจัดการไร้ประสิทธิภาพ
ศาลปกครองสั่งเพิกถอนใบอนุญาต รง.หล่อทองแดงอยุธยา หลังพบสร้างมลพิษ-ไร้ระบบขจัดมลพิษที่มีประสิทธิภาพ พร้อมให้หน่วยงานรัฐเข้าคุมเครื่องจักรภายใน 30 วัน
       
       วันนี้ (14 ก.ย.) ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดีที่ ส.14/2557 คดีหมายเลขแดงที่ ส.89/2561 ที่ นายเสถียร ผิวหอม กับพวกรวม 94 คน ซึ่งเป็นชาวบ้านในพื้นที่ตำบลลาดบัวหลวง และตำบลสามเมือง จ.อยุธยา ยื่นฟ้องสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กับพวกรวม 5 คน กรณีใช้อำนาจโดยมิชอบและละเลยการปฏิบัติหน้าที่ปล่อยให้ บริษัท ซีฟี้ อินดัสตรี้ ขยายโรงงานและประกอบกิจการหลอมหล่อโลหะประเภททองแดง จนเป็นเหตุให้เกิดปัญหามลพิษในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียง ทั้งน้ำเสีย และกลิ่นเหม็น โดยกลุ่มผู้ฟ้องคดีได้ขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษา หรือคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการหลอมหล่อโลหะและขนเครื่องจักรออกนอกบริเวณโรงงาน
       
       โดยศาลปกครองเห็นว่า การที่ บริษัท ซีฟี้ อินดัสตรี้ ได้รับใบอนุญาตขยายโรงงานครั้งที่ 1 ในวันที่ 2 ส.ค.2556 ให้ประกอบกิจการหลอมหล่อโลหะผสมจากโลหะมีค่าที่ผ่านกระบวนการสกัดโลหะผสมจากโลหะมีค่าผ่านกระบวนการสกัดโลหะมีค่าและจากชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่บดย่อยแล้วนั้น ตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 กำหนดเงื่อนไขให้ต้องมีระบบขจัดมลพิษทางอากาศจากการหลอมโลหะที่มีขนาดและประสิทธิภาพเพียงพอ โดยไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนต่อผู้อยู่กาศัยใกล้เคียง แต่หลังจากบริษัท ซีฟี้ อินดัสตรี้ ได้รับใบอนุญาตดังกล่าวแล้ว มีการทำการทดลองเครื่อจักรแต่ทำให้เกิดปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ใกล้เคียง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงให้ระงับการทดลองดังกล่าว แต่ภายหลังบริษัท ซีฟี้ อินดัสตรี้ ได้ขอทดลองเครื่องจักรอีกหลายครั้ง แต่ก็เกิดปัญหารูปแบบเดิม ทั้งนี้ ศาลเห็นว่า แม้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะมีคำสั่งให้หยุดทดลองใช้เครื่องจักรทุกครั้งที่มีปัญหา แต่เมื่อบริษัท ซีฟี้ อินดัสตรี้ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ทั้งที่ให้โอกาสแก้ไขปรับปรุงมาหลายครั้ง จึงมีเหตุอันสมควรให้สั่งปิดโรงงานดังกล่าวได้ แต่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลับไม่ดำเนินการ จึงถือได้ว่าเป็นการกระทำที่ละเลยต่อหน้าที่
       
       นอกจากนั้น ยังพบอีกว่า ในปี 2559 บริษัท ซีฟี้ อินดัสตรี้ ได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตดังกล่าว ซึ่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ต่อใบอนุญาตให้จนถึงปี 2564 ศาลปกครองจึงเห็นว่า ความเดือดร้อนเสียหายในคดียังไม่สิ้นสุด ศาลจึงต้องมีคำบังคับให้เพิกถอนใบอนุญาตขยายโรงงานดังกล่าวนับตั้งแต่วันออกคำสั่งเมื่อปี 2556 และมีผลเป็นการปิดโรงงานของบริษัท ซีฟี้ อินดัสตรี้ ในส่วนที่ได้รับอนุญาตให้ขายโรงงานประกอบกิจการดังกล่าวด้วย และให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกันดำเนินการผูกมัดประทับตราเครื่องจักรของบริษัท ซีฟี้ อินดัสตรี้ ที่ใช้ประกอบกิจการหลอมหล่อโลหะฯ จนกว่าบริษัทดังกล่าวจะได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการดังกล่าว ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่คดีถึงที่สุด
       
       ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการอ่านคำพิพากษาของศาลปกครองกลางวันนี้ มีชาวบ้านจากพื้นที่อำเภอลาดบัวหลวง กว่า 100 คน เดินทางมาฟังคำพิพากษา โดยหลังจากศาลอ่านคำพิพากษาสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตการขยายโรงงานดังกล่าว ทำให้ชาวบ้านต่างดีใจกันถ้วนหน้า เพราะต้องเผชิญกับปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นจากโรงงานดังกล่าวมากว่า 5 ปี
       
       ด้าน นายศรีสุวรรณ จรรยา กล่าวว่า วันนี้ศาลมีคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตโรงงานในส่วนต่อขยายโรงงาน และมีคำสั่งถือว่าการกระทำของพนักงานเจ้าหน้าที่ทั้ง 5 คน ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ เพราะว่าไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของ พ.ร.บ.โรงงานมาตรา 37 วรรคสอง ประกอบมาตรา 39 โดยเมื่อมีคำสั่งให้ปิดโรงงานแล้วเจ้าหน้าที่จะต้องไปดำเนินการทำเครื่องหมายผูกตราและมัดลวดหน้าโรงงาน
       
       ดังนั้น เมื่อวันนี้ศาลปกครองมีคำสั่งดังกล่าวแล้ว ต่อจากนี้เจ้าหน้าที่จะต้องไปทำเครื่องหมายผูกตราและมัดลวดหน้าโรงงานต่อไป
ศาล ปค.สั่งถอนใบอนุญาต รง.หล่อทองแดงอยุธยา สร้างมลพิษจัดการไร้ประสิทธิภาพ


กำลังโหลดความคิดเห็น...