xs
sm
md
lg

สำนักนายกฯ สั่งอัปเกรด “ระบบไมโครโฟน” ห้องประชุม ครม.ยกชุด ทุ่ม 1.7 ล.ประมูลซื้อใหม่ กว่า 100 ตัว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สำนักนายกฯ สั่งอัปเกรด “ระบบไมโครโฟน” ห้องประชุม ครม.ยกชุด ทุ่ม 1.7 ล.ประมูลซื้อใหม่ กว่า 100 ตัว
สำนักนายกฯ สั่งอัปเกรด “ระบบไมโครโฟน” ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 5 ทุ่ม 1.7 ล้าน เปิดประมูลซื้อใหม่ กว่า 100 ตัว เฉพาะของ “นายกรัฐมนตรี” 2 ตัว วงเงิน 2.7 หมื่น ส่วนของ “ผู้ร่วมประชุม” 91 ตัว 1.2 ล้าน ย้ำ สเปกระดับ “อิเลกเตรทคอนเดนเซอร์” พร้อมก้านชนิดโค้งงอได้ มีไฟรอบคอ-จอ LED ในฐานไมโครโฟน มีช่องเสียบหูฟ้งสเตอริโอ แถมต้องป้องกันสัญญาณรบกวนจากโทรศัพท์มือถือได้
       
       วันนี้ (14 ก.ย.) แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ น.ส.ปราณี ศรีประเสริฐ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ลงนามในประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดประชุมห้องประขุมคณะรัฐมนตรี พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มีกองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย สลน. เป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 1,747,900 บาท
       
       ทั้งนี้ ได้ดำเนินการประกาศราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,747,887.80 บาท โดยกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 31 สิงหาคม 2561
       
       สำหรับรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อชุดประชุมห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ประกอบไปด้วย 1. ไมโครโฟนชุดประชุมสำหรับประธาน 2 ตัวๆ ละ 13,900 บาท รวม 27,800 บาท 2. ไมโครโฟนชุดประชุมสำหรับผู้ร่วมประชุม 91 ตัวๆ ละ 13,900 บาท รวม 1,264,900 บาท 3. เครื่องจ่ายกระแสไฟและควบคุมการสนทนาตัวหลักชนิดมีเครื่อง บันทึกเสียง 1 เครื่องๆ ละ 62,200 บาท
       
       4. เครื่องจ่ายกระแสไฟเพื่อขยายจำนวนไมโครโฟน 2 เครื่องๆ ละ 44,900 บาท รวม 89,800 บาท 5. สายต่อพ่วงชุดประชุม 100 เมตร 2 ชุดๆ ละ 20,710 บาท รวม 41,420 บาท 6. หัวต่อสาย 25 คู่ 5 ชุดๆ ละ 13,015 บาท รวม 65,075 บาท และ 7. งานติดตั้งและเช็กระบบ 1 งาน 82,345 บาท รวมเงิน 1,633,540 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% วงเงิน 114,347.80 รวมทั้งสิ้น 1,747,887.80 บาท
       
       ทั้งนี้ สลน.ได้กำหนดคุณลักษณะ (สเปก) เฉพาะของชุดประชุมห้องประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยจะต้องเป็นชุดประชุมที่มีคุณภาพ สามารถใช้งานได้อย่างดี อุปกรณ์ที่ใช้ต้องเป็นอุปกรณ์ที่เป็นมาตรฐานสากล มีการใช้งานทั่วใป โดย มี Website ของบริษัทผู้ผลิตให้บริการ Online หรือ Download คู่มีอ หรือ Catalog สำหรับใช้งานได้ตลอดเวลาและสามารถตรวจสอบได้
       
       ส่วน “ระบบไมโครโฟนชุดประชุม” ประกอบด้วย ไมโครโฟนชุดประชุมสำหรับประธาน จำนวน 2 ตัว มีไมโครโฟนชนิดอิเลกเตรทคอนเดนเซอร์ พร้อมก้านชนิดโค้งงอได้ ความยาวไม่น้อยกว่า 480 มิลลิเมตร และมีไฟรอบคอไมโครโฟน มีไฟ LED ที่ฐานไมค์แสดงสถานะไมโครโฟน ว่า พร้อมสำหรับการเปิดพูดใช้งานหรือไม่, มีไฟกะพริบบริเวณบนปุมกดและรอบคอไมโครโฟน เพื่อแสดงสถานะการรอคิวพูด
       
       มีช่องสำหรับเสียบหูฟังสเตอริโอขนาด 3.5 mm.ซึ่งสามารถต่อสัญญาณเข้ากับหูฟ้ง หรือเครื่องบันทึกเสียง พร้อมมีตัวปรับระดับความดังของช่องหูฟัง, มีสายต่อพร้อมปลั๊กจากฐานไมค์ ยาวไม่น้อยกว่า 2 เมตร, สามารถป้องกันสัญญาณรบกวนจากโทรศัพท์มือถือได้, มีสวิตช์ตัดการสนทนาเมื่อกดจะมีเสียงเตือน (หรือจะปิดเสียงเตือนก็ได้) ไมโครโฟนของผู้ร่วมประชุมอื่นจะถูกตัด และมีเพียงชุดประธานเท่านั้นที่สามารถพูดได้จนกว่าจะเลิกกดปุมสวิตช์ตัดการสนทนาไมโครโฟนอื่น จึงจะทำงานได้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการค้าที่น่าเชื่อถือ เป็นยี่ห้อผลิตภัณฑ์มีจำหน่ายอยู่ในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
       
       สำหรับ “ไมโครโฟนชุดประชุมสำหรับผู้เช้าร่วมประชุม” จำนวน 91 ตัว ประกอบด้วย มีไมโครโฟนชนิดอิเลกเตรทคอนเดนเซอร์ พร้อมก้านชนิดโค้งงอได้ ความยาวไม่น้อยกว่า 480 มิลลิเมตร และมีไฟรอบคอไมโครโฟน มีไฟ LED ที่ฐานไมค์แสดงสถานะไมโครโฟนว่าพร้อมสำหรับการเปิดพูดใช้งานหรือไม่, มีไฟกะพริบบริเวณบนปุ่มกดและรอบคอไมโครโฟนเพื่อแสดงสถานะการรอคิวพูด, มีช่องสำหรับเสียบหูฟังสเตอริโอขนาด 3.5 mm.ซึ่งสามารถต่อสัญญาณเข้ากับหูฟัง หรือเครื่องบันทึกเสียงพร้อมมีตัวปรับระดับความดังของช่องหูฟัง, มีสายต่อพร้อมปลั๊กจากฐานไมค์ ยาวไม่น้อยกว่า 2 เมตร, สามารถปัองกันสัญญาณรบกวนจากโทรศัพท์มือถือได้, เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการค้าที่น่าเชื่อถือ เป็นยี่ห้อผลิตภัณฑ์มีจำหน่ายอยู่ใน ประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
       
       ส่วน “เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าและควบคุมการสนทนาตัวหลักชนิดเครื่องบันทึกเสียง” จำนวน 1 ตัว ประกอบด้วย มีช่องสำหรับต่อไปยังไมโครโฟนชุดประชุมได้ 2 ทาง, สามารถเลือกการจัดการไมโครโฟน ตัวเลือกการบันทึก และควบคุมการทำงานได้จาก Web Browser ผ่านทาง Tablet, Laptop หรือ PC ได้, มีสวิตช์เลือกแบบการทำงานของระบบได้ไม่น้อยกว่า 4 แบบ คือ Open mode, Override mode, Voice activation mode, Push to talk mode และสามารถกำหนดให้ผู้ร่วมประชุมสามารถพูดพร้อมกันได้สูงสุด 10 คน, มีเครื่องบันทึกเสียงดิจิทัล (MP3 RECORDER) อยู่ภายในตัวเครื่อง, มีหน่วยความจำภายในตัวเครื่องสามารถบันทึกได้ถึง 8 ชั่วโมง
       
       สามารถบันทึกเสียงลงบนหน่วยความจำแบบ USB Memory stick รองรับความจุได้ ถึง 128 GB บันทึกได้นานสูงสุดถึง 4,000 ชั่วโมง และสามารถตั้งคุณภาพเสียงได้ 4 ระดับ (64,96,128 และ 256 Kbit/Sec), หน้าปัดมี LED บอกสถานะการทำงานของเครื่อง เช่น สถานะ เปิด-ปิด เครื่อง, ระดับสัญญาณเสียง, ไมโครโฟนโหมด และสถานะของการบันทึก, สามารถต่อใช้งานร่วมกับกล้อง Full HD แบบ หมุน ส่าย ซูม เพื่อจับภาพผู้เข้าร่วมประชุมที่กดพูดได้อัตโนมัติ, สามารถเลือกฟังเสียงที่บันทึกจากลำโพงมอนิเตอร์ หรือช่องต่อหูฟ้งของชุดควบคุมได้, มีวงจรกำจัดเสียงหอนให้กับไมโครโฟนทุกตัวในระบบ (DIGITAL ACCOUSTIC FEEDBACK SUPPRESSION) อยู่ภายในตัวเครื่องสามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้อง ดัดแปลงหรือเพิ่มอุปกรณ์เสริม
       
       มีช่องเสียบหูฟังแบบสเตอริโอ ขนาด 3.5 mm., มีช่องสำหรับต่อไมโครโฟนภายนอกพร้อมแหล่งจ่ายไฟสำหรับใช้งานกับไมโครโฟน ชนิดคอนเดนเซอร์ได้, มีช่องสำหรับต่อ เช้า-ออก กับระบบเสียงภายนอกและมีช่องต่อสัญญาณเสียง ออกแบบ 4 ช่องสัญญาณแยกอิสระ, ระบบตอบสนองความถี่ที่ 30 Hz - 20,000 Hz, อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน (S/N) ภาค Audio inputs มากกว่า 94 dBA และภาค Audio outputs มากกว่า 102 dBA
       
       ส่วน “เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อขยายจำนวนไมโครโฟน” จำนวน 2 ตัว ต้องสามารถต่อใช้งานร่วมกับเครื่องจ่ายกระแสไฟและควบคุมการสนทนาตัวหลัก, มีช่องสำหรับต่อแยกไปยังไมโครโฟนชุดประชุมได้ 2 ทาง, มีช่องสำหรับต่อพ่วงเครื่องจ่ายไฟเสริมอย่างน้อย 1 ช่อง, มีสายต่อพร้อมปลั๊กจากเครื่อง ยาวไม่น้อยกว่า 2 เมตร และสามารถเปิด-ปิดได้อัตโนมัติทำงานร่วมกับเครื่องจ่ายกระแสไฟและควบคุมการ สนทนาตัวหลักได้, มีระบบปัองกันวงจรไฟฟ้าลัดวงจรที่เอาต์พุต, หน้าปัดมี LED บอกสถานการณ์ทำงานของเครื่อง และเป็นผลิตกัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับเครื่องจ่ายกระแสไฟและควบคุม การสนทนาตัวหลัก
       
       นอกจากนี้ ต้องอยู่ในระยะการรับประกันอุปกรณ์ทุกชิ้นต้องรับประกัน 2 ปี กรณีที่มีปัญหาในการใช้งานต้องทำการตรวจเช็กและตรวจซ่อม ภายใน 3 วัน และผู้ขายจะต้องฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 1 ครั้ง จนเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้เองในหลักสูตรการใช้งานระบบเสียงที่ติดตั้ง
       
       มีรายงานว่า เมื่อปี 2557 กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ได้จัดหาและติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรี โดยเฉพาะไมโครโฟนที่ใช้ในการประชุม มีการต่อรองราคาลดลงร้อยละ 35 เหลือ 94,250 บาท จากราคากว่า 1.45 แสนบาท โดยใช้งบประมาณ 53.8 ล้านบาท
       
       ก่อนหน้านี้ ที่เป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ เพราะมีการเปิดประมาณราคาจัดซื้อจัดจ้าง ปรับโฉมห้องประชุมทำเนียบ 3 ห้อง งบรวมเกือบ 70 ล้าน พบว่า ไมโครโฟนห้องประชุม พร้อมก้านชุดจำนวน 181 ชุด เป็นเงิน 28 ล้าน 6 แสนบาท
       
       ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. และ สำนักงาน ป.ป.ท. สรุปในประเด็นนี้ว่า ไม่พบข้อพิรุธจากการจัดซื้อจัดจ้างไมโครโฟนดังกล่าว
สำนักนายกฯ สั่งอัปเกรด “ระบบไมโครโฟน” ห้องประชุม ครม.ยกชุด ทุ่ม 1.7 ล.ประมูลซื้อใหม่ กว่า 100 ตัว
สำนักนายกฯ สั่งอัปเกรด “ระบบไมโครโฟน” ห้องประชุม ครม.ยกชุด ทุ่ม 1.7 ล.ประมูลซื้อใหม่ กว่า 100 ตัว


กำลังโหลดความคิดเห็น...