xs
xsm
sm
md
lg

เกษตรเขต 5 โชว์ “ทุเรียนสะเด็ดน้ำ” จังหวัดยะลา ในงานเกษตรภาคใต้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:


 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ “ทุเรียนสะเด็ดน้ำ” จังหวัดยะลา ส่งเสริมการบริโภคผลไม้ผลอัตลักษณ์ของภาคใต้ ในงานเกษตรภาคใต้ ระหว่างวันที่ 9-19 สิงหาคม 2562

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ข้อมูลว่า 14 จังหวัดภาคใต้ มีไม้ผลอัตลักษณ์หลากหลายชนิด เช่น ส้มโอทับทิมสยาม จังหวัดนครศรีธรรมราช สละ จังหวัดพัทลุง มะม่วงเบา จังหวัดสงขลา ส้มโอบูโก จังหวัดปัตตานี และทุเรียน จังหวัดยะลา เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียงได้รู้จักไม้ผลอัตลักษณ์ของภาคใต้

โดยเฉพาะทุเรียน ซึ่งเป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่มีพื้นที่ปลูกมากที่สุดในภาคใต้ และจังหวัดยะลา เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกมากที่สุดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการปลูกบนพื้นที่สูง และภูเขา ท่ามกลางผืนป่าธรรมชาติ หุบเขา สายน้ำ และทะเลหมอก ทำให้มีรสชาติ และมีความเป็นเอกลักษณ์ คือ เนื้อแห้ง เหนียวนุ่ม รสชาติหอม หวาน ที่มีฉายาว่า “ทุเรียนสะเด็ดน้ำ” โดยมีการจัดกิจกรรมแข่งขันกินทุเรียน กิจกรรมนาทีทอง เชิญสื่อมวลชนจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ ให้บริการชิมฟรีแก่ผู้มาร่วมงาน
 

 
นายสุพิท ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า จังหวัดยะลา เมืองทุเรียนแห่งจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง เป็นแหล่งปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทองที่มีคุณภาพ ในปี 2562 มีเนื้อที่ปลูกทุเรียน จำนวน 67,164 ไร่ พื้นที่ให้ผลผลิตแล้ว จำนวน 48,018 ไร่ มีปริมาณผลผลิตทุเรียนรวม 41,507 ตัน สร้างรายได้ให้แก่ชาวสวนทุเรียนในจังหวัดยะลา ประมาณ 2,000 ล้านบาท มีหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนร่วมบริหารจัดการผลิตทุเรียน

ตามแผนการตลาดนำการผลิต ซึ่งมีช่องทางการซื้อขายผลผลิตทุเรียนหลักๆ 3 ช่องทาง คือ การกระจายทุเรียนภายในประเทศ จำนวน 14,623 ตัน ผ่านช่องทางการส่งออกไปยังต่างประเทศ ทั้งในรูปแบบผลสด แปรรูปเป็นทุเรียนแช่แข็ง จำนวน 18,647 ตัน จึงจัดงานประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักทุเรียนสะเด็ดน้ำของจังหวัดยะลามากขึ้น ขอเชิญชวนผู้สนใจมาชม ชิม ทุเรียนสะเด็ดน้ำฟรี และซื้อกลับบ้านได้ในราคาถูกกว่าท้องตลาด ได้ที่งานเกษตรภาคใต้ บริเวณบูทของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา
 

กำลังโหลดความคิดเห็น...