xs
xsm
sm
md
lg

“ถาวร” จี้ผู้รับเหมาสร้างอาคารสนามบินขอนแก่นเสร็จตามสัญญา ปีกว่าคืบไม่ถึง 30%

เผยแพร่:   ปรับปรุง:


ศูนย์ข่าวขอนแก่น - “ถาวร” ตำหนิโครงการสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารสนามบินขอนแก่น งบกว่า 2 พันล้านบาทก่อสร้างล่าช้า เริ่มลงมือตั้งแต่ ส.ค. 62 จนถึงตอนนี้คืบหน้าไม่ถึง 30% จี้ต้องเร่งแก้ปัญหาสร้างให้เสร็จตามสัญญาต้นปี 64

รายงานข่าวแจ้งว่า เช้าวันนี้ (9 ต.ค. 62) ที่ท่าอากาศยานขอนแก่น นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะ ลงพื้นที่ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ของท่าอากาศยานขอนแก่น

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เข้าร่วมประชุมและรับฟังรายงานแผนพัฒนาท่าอากาศยานขอนแก่น รวมถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่และอาคารจอดรถยนต์ ซึ่งมีบริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้างก่อสร้าง และ บริษัท เอพซิลอน โซลูชัน แอนด์คอนซัลแทนท์ จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาควบคุมโครงการก่อสร้าง

โครงการสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง บนเนื้อที่ 1,113 ไร่ ใช้งบทั้งสิ้น 2,004,900,000 บาท เริ่มลงมือสร้างตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 และตามสัญญาต้องแล้วเสร็จในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 โดยภายหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จท่าอากาศยานขอนแก่นจะมีพื้นที่อาคารที่พักผู้โดยสารเพิ่มขึ้นจากเดิมขนาด 16,500 ตารางเมตร เป็น 44,500 ตารางเมตร และสามารถรองรับผู้โดยสารได้มากขึ้น จากเดิม 1,000 คนต่อชั่วโมง เป็น 2,000 คนต่อชั่วโมง หรือ 5 ล้านคนต่อปี

นอกจากนี้ยังมีงานก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์หลังใหม่ และปรับปรุงอาคารจอดรถยนต์หลังเดิมให้สามารถรองรับได้สูงสุด 1,002 คัน จากเดิมจอดได้เพียง 450 คัน ซึ่งปัจจุบันมีความคืบหน้าของโครงการไปเพียง 28.83%

ภายหลังได้รับฟังรายงานความคืบหน้าการก่อสร้าง นายถาวรกล่าวว่า ในการก่อสร้างฐานราก จากการออกแบบและการก่อสร้าง ทราบว่าเมื่อก่อสร้างลงไปก็พบฐานรากเดิมที่เป็นอุปสรรคในการทำงาน ทำให้ไม่สามารถทำตามแบบที่ว่าจ้างได้ ต้องมีการแก้ไข ทำให้การก่อสร้างมีความล่าช้า

ดังนั้นต้องเร่งการก่อสร้างให้เร็วขึ้นเพื่อให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดภายใน 900 วัน เพราะสนามบินขอนแก่นมีผู้โดยสารใช้บริการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากปีที่แล้วเกือบ 2 ล้านคน ปีนี้ก็คงเป็น 2 ล้านกว่า โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 การก่อสร้างจะต้องแล้วเสร็จตามสัญญา

สำหรับตัวเลขผู้โดยสารที่ใช้บริการสนามบินขอนแก่นในปี 2560 มีจำนวน 1,703,209 คน ปี 2561 มีจำนวนผู้โดยสาร1,830,012 คน และล่าสุดตัวเลขของปี 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 62 มีรายงานว่ามีผู้โดยสารใช้บริการแล้ว 1,413,177 คน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
กำลังโหลดความคิดเห็น...