xs
xsm
sm
md
lg

รมว.ยุติธรรม พร้อมคณะลงตรวจเยี่ยมบ้านกึ่งวิถีกาแลตาแป ที่นราธิวาส

เผยแพร่:   ปรับปรุง:


 
นราธิวาส - นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมบ้านกึ่งวิถีกาแลตาแป ที่นราธิวาส โมเดลที่พักอาศัยชั่วคราวให้ผู้กระทำผิด ปรับคุณชีวิตเพื่อคืนคนดีสู่สังคม

วันนี้ (12 ต.ค.) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านกึ่งวิถีกาแลตาแป จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายสามารถ เจนชัยจิตรวานิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายประสาร มหาลี้ตระกูล รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และประชาชนร่วมในพิธี
 

 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า โครงการบ้านกึ่งวิถีกาแลตาแป จะเป็นกรณีศึกษาให้แก่ประชาชนทั่วประเทศในกรณีเดียวกัน โดยเฉพาะคนที่ถูกกักบริเวณมาระยะเวลาหนึ่ง กระทรวงยุติธรรมได้ดำเนินการและวางแผนให้ผู้กระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรืออื่นๆ เมื่อออกมาแล้วต้องการให้เป็นคนดีของสังคม และสามารถประกอบอาชีพได้เมื่ออยู่ในสังคมภายนอกและได้รับการยอมรับ

ซึ่งโครงการบ้านกึ่งวิถีกาแลตาแป ได้รับความสนใจในการสร้างให้เป็นชุมชนตัวอย่างของประเทศ โดยชุมชนทั่วประเทศก็มักจะมียาเสพติดเข้ามาแทรกแซง ซึ่งชุมชนกาแลตาแป ก็ประสบปัญหาดังกล่าวเช่นกัน ชุมชนจึงจำเป็นจะต้องช่วยกันโดยเริ่มต้นจากครอบครัว และคนรอบข้างที่ต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยจะสามารถดำเนินการให้ประสบผลสำเร็จได้ต้องมีความรักและความสามัคคี ซึ่งกระทรวงยุติธรรมได้ให้การสนับสนุนโครงการบ้านกึ่งวิถีกาแลตาแป ที่จะเป็นตัวอย่างการดำเนินการในพื้นที่อื่นๆ ของประเทศต่อไป
 

 
ทั้งนี้ โครงการบ้านกึ่งวิถีกาแลตาแป เป็นรูปแบบผสมของการช่วยเหลือสงเคราะห์ และการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด นำเข้าสู่กระบวนการบำบัด ฟื้นฟู และติดตามเพื่อไม่ให้หวนกลับไปทำผิดซ้ำ ขณะเดียวกัน ควรเพิ่มทักษะทางด้านการอาชีพเพื่อให้ความรู้สามารถสร้างรายได้ ก่อนคืนสู่สังคมภายนอก เพื่อคืนคนดีสู่สังคมอย่างปกติสุข

โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้พูดคุยกับผู้พ้นโทษที่เข้ามาอยู่ในบ้านกึ่งวิถี พร้อมทั้งรับทราบข้อมูลและความต้องการของชุมชน จากนั้นได้ชมนิทรรศการความเป็นมาโครงการบ้านกึ่งวิถีกาแลตาแป และดูพื้นที่การก่อสร้างบ้านกึ่งวิถีกาแลตาแป ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งมีสภาพแวดล้อมเป็นพื้นที่เกาะขนาดเล็ก ประมาณ 0.010 ตารางกิโลเมตร ริมแม่น้ำบางนรา มีอาคารที่พัก 2 หลัง แยกชายหญิง สามารถรองรับผู้ต้องขังชายได้ 25 คน หญิง 25 คน รวม 50 คน และก่อนเดินทางกลับได้ปลูกต้นสนฉัตร ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำกระทรวงยุติธรรม และสัญลักษณ์แห่งความยุติธรรม อีกด้วย
 

กำลังโหลดความคิดเห็น...