xs
xsm
sm
md
lg

ภูเก็ตยกระดับปิดทางเข้าออกทางบก-เรือ มีผล 30 มี.ค.นี้ ขณะทางอากาศรอประกาศปิด มีผล 10 เม.ย.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ภูเก็ตประกาศปิดเส้นทางเข้าออกทางบก-ทางเรือ มีผลตั้งแต่ 00.01 น. วันที่ 30 มี.ค.-30 เม.ย.63 ขณะที่ทางอากาศ ให้เวลาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อม ก่อนประกาศอีกครั้ง มีผล 10 เม.ย.-30 เม.ย.63 ยกระดับมาตรการคุมเข้ม “โควิด-19”


วันนี้ (29 มี.ค.) นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 11/2563 ที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เพื่อวางมาตรการเข้มข้นในการเฝ้าระวังและยับยั้งการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง แต่ในปัจจุบัน สถานการณ์การติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ยังไม่มีแนวโน้มลดลง และเพื่อให้สถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวยุติลงโดยเร็ว และไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงมากขึ้น

ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบ ออกประกาศฉบับที่ 11/2563 เรื่องปิดช่องทางเข้า-ออกจังหวัดภูเก็ต ยกเว้นช่องทางเดินอากาศ ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 30 มีนาคม ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ดังนี้


1.ปิดช่องทางบก ณ ด่านตรวจจังหวัดภูเก็ต (ท่าฉัตรไชย) โดยห้ามยานพาหนะทุกชนิด และบุคคลเข้าออก ยกเว้นยานพาหนะสำหรับการขนส่งสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภค แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุก่อสร้าง เครื่องมือแพทย์ ยานพาหนะกู้ชีพกู้ภัย รถพยาบาล รถฉุกเฉินทางการแพทย์ รถที่ใช้สำหรับภารกิจของทางราชการ รถขนส่งพัสดุและสิ่งพิมพ์ ทั้งนี้ ผู้ได้รับอนุญาตยกเว้นหรือผ่อนผัน ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อโดยเคร่งครัด

2.ปิดช่องทางน้ำ ประกอบด้วย ช่องทางเข้า-ออกทางน้ำระหว่างประเทศ โดยห้ามเรือทุกชนิดและบุคคลเข้า-ออก ยกเว้นเรือบรรทุกสินค้า ขนส่งสินค้าตามความจำเป็น เมื่อเสร็จภารกิจแล้วให้กลับออกไปโดยเร็ว โดยไม่อนุญาตให้ลูกเรือและ/หรือคนประจำเรือลงจากเรือโดยเด็ดขาด และช่องทางเข้า-ออกทางน้ำระหว่างจังหวัด โดยห้ามเรือทุกชนิดและบุคคลเข้า-ออก ยกเว้นเรือสำหรับการขนส่งเครื่องอุปโภคบริโภค วัสดุก่อสร้าง เรือกู้ชีพและขนส่งเครื่องมือแพทย์ เรือพยาบาล เรือฉุกเฉินทางการแพทย์ เรือที่ใช้สำหรับภารกิจของทางราชการ ทั้งนี้ ผู้ควบคุมเรือและเจ้าหน้าที่ประจำเรือซึ่งจำเป็นต้องลงจากเรือ ต้องผ่านกระบวนการคัดกรองตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อที่ทางราชการกำหนด


อย่างไรก็ตาม นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวภายหลังการประชุมถึงกรณีที่ยังไม่ได้ประกาศปิดเส้นทางเดินทางอากาศ ว่า สาเหตุที่ยังไม่มีการประกาศปิดเนื่องจากเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสายการบินต่างๆ ได้มีเวลาในการที่จะเตรียมตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่ จะได้มีเวลาเพียงพอในการที่จะเตรียมตัว หากเขาต้องการที่จะเดินทางกลับบ้าน โดยที่ประชุมมีแนวทางในการที่จะเสนอให้งดเว้นการบินภายในวันที่ 10 เม.ย.ที่จะถึงนี้ เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก่อนที่จะมีประกาศออกมา เราก็จะทำหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว สมาคมโรงแรม เพื่อให้สื่อสารไปยังนักท่องเที่ยวและผู้ที่พำนักอยู่ในจังหวัดภูเก็ต และที่สำคัญที่สุดต้องแจ้งไปยังสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เพราะว่าต้องไปประสานงานในส่วนของอากาศยาน เนื่องจากเรามีเที่ยวบินจากทั่วโลกที่บินเข้ามา


นายภัคพงศ์ ยังได้กล่าวต่อไปว่า สำหรับการเดินทางทางอากาศนั้น พบว่า ขณะนี้ตัวเลขจำนวนผู้โดยสารมีน้อยมาก วันนี้ มีผู้โดยสารระหว่างประเทศเข้ามาเพียง 4 คนเท่านั้น ส่วนขาออกมีมากถึง 8,448 คน แสดงให้เห็นว่าขณะไม่มีคนเดินทางเข้ามาแล้ว ส่วนคนที่ยังอยู่ในพื้นที่ก็ทยอยออก เป็นอย่างนี้มาประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้ว ส่วนภายในประเทศก็เช่นเดียวกัน ยังมีเดินทางเข้ามาแต่เป็นจำนวนน้อย มีเข้ามาแค่ 517 คน และออกจากภูเก็ตไปกว่า 2,000 คน เลยต้องมีเวลาให้เขาเตรียมตัว


“หลังจากแจ้งไปยังหน่วยงานต่างๆ แล้ว เราจะแจ้งให้เขางดการบินตั้งแต่ 00.01 น.ของวันที่ 10 เม.ย.2563 เหตุผลสำคัญจำเป็นต้องปิดทางเข้าออกเราต้องควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ต้องการที่จะให้ผู้คนหยุดอยู่กับที่เพื่อให้แพทย์ พยาบาล และทางสาธารณสุขทำงานได้อย่างเต็มที่ในการที่จะควบคุมจำนวนผู้ติดเชื้อไม่ให้มีการแพร่เชื้อเพิ่มมากขึ้น เพราะว่าจะมีผลกระทบมหาศาล”
กำลังโหลดความคิดเห็น...