xs
xsm
sm
md
lg

“ราชทัณฑ์” แจงเรือนจำนราธิวาสผู้ต้องขังติดโควิดดับ 1 ราย ส่วนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3 รวม 278 ราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:MGR Online - กรมคุก เผยเรือนจำนราธิวาส มีผู้ติดเชื้อโควิด รวม 278 ราย เป็นเจ้าหน้าที่ 27 ผู้ต้องขัง 251 และนักโทษเสียชีวิต 1 ราย ยันทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ พร้อมตรวจคัดกรองแก่บุคลากรกลุ่มเสี่ยง

วันนี้ (9 เม.ย.) กรมราชทัณฑ์ รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่เรือนจำจังหวัดนราธิวาส ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 8 เม.ย.64 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3 ราย โดยเป็นผู้ต้องขังหญิงทั้ง 3 ราย ทำให้ข้อมูลผู้ป่วยยืนยันสะสม มีจำนวน 278 ราย เป็นเจ้าหน้าที่ 27 ราย และผู้ต้องขัง 251 ราย จากการตรวจคัดกรองในกลุ่มเสี่ยงไปแล้ว 570 ราย และมีผู้ต้องขังที่เสียชีวิต 1 ราย ทั้งนี้ เรือนจำได้มีการยกระดับการควบคุมตามมาตรการเดิมให้มีความเข้มข้นมากขึ้น คือ 1.BUBBLE AND SEAL คนในห้ามออก คนนอกห้ามเข้า 2.SEPARATE การแยกกักผู้สัมผัสเสี่ยงสูงหรือผู้ที่มีประวัติเสี่ยง และ 3.Mobile Field Hospital จัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่เรือนจำเก่าเพื่อรองรับผู้ติดเชื้ออาการไม่รุนแรง

ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน ทำให้บุคลากรสังกัดกรมราชทัณฑ์ และกระทรวงยุติธรรม มีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อ อันจะส่งผลให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ กรมราชทัณฑ์ ขอเรียนว่า ขณะนี้ศูนย์บริการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (PCR) ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ มีความพร้อมให้บริการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ในบุคลากรสังกัดกรมราชทัณฑ์ และกระทรวงยุติธรรมที่มีความต้องการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยสามารถขอเข้ารับบริการได้ที่ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร สอบถามเพิ่มเติมที่โทรศัพท์ หมายเลข 0-2953-3999

นอกจากนี้ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ โดยส่วนการพยาบาล และกลุ่มงานพยาธิวิทยา ได้ดำเนินการตรวจคัดกรอง และเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อทำการตรวจวิเคราะห์ ให้แก่เจ้าหน้าที่ ข้าราชการ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และเจ้าหน้าที่สังกัดกรมราชทัณฑ์ ที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อ ณ บริเวณห้องเก็บตัวอย่างแรงดันลบ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์


กำลังโหลดความคิดเห็น...