xs
xsm
sm
md
lg

ศบค.ปิดสถานบันเทิง อาบอบนวด 14 วัน มีผลคืนนี้ ไฟเขียวเอกชนจัดหาวัคซีน 10 ล้านโดส

เผยแพร่:   ปรับปรุง:


นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. (แฟ้มภาพ)
โฆษก ศบค.เผยเตรียมปิดสถานบันเทิง-ผับ-บาร์-อาบอบนวด 14 วัน 41 จังหวัด มีผลคืนนี้ แจง รพ.เอกชนยังมีน้ำยาตรวจโควิด ไฟเขียวเอกชนจัดหาวัคซีนทางเลือกอีก 10 ล้านโดส เล็งรักษาตัวในโรงแรม-ตั้ง รพ.สนามรองรับผู้ป่วยเพิ่ม

วันนี้ (9 เม.ย.) เวลา 11.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงว่า ที่ประชุม ศบค.ชุดเล็กเห็นชอบให้ออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 โดยมีรายละเอียดให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาสั่งปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ อาบอบนวด ในเขตพื้นที่จังหวัดที่ตรวจพบการระบาดและมีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคและการติดเชื้อ ที่จำเป็นรวม 41 จังหวัด เป็นการชั่วคราวอย่างน้อย 14 วัน ตั้งแต่หลังเที่ยงคืนของวันที่ 9 เม.ย. จนถึงวันที่ 23 เม.ย. 64

นพ.ทวีศิลป์กล่าวต่อว่า สำหรับสถานบริการที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดอื่น ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจในการดำเนินการตามกฎหมาย พิจารณาสั่งปิดสถานที่นั้นเป็นการชั่วคราวได้ ถ้ามีการติดเชื้อเพิ่มเติมมากขึ้น ส่วนการพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรกร ซึ่งแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัด เสนอต่อ ศบค.ชุดเล็กพิจารณาผ่อนคลายมาตรการได้ รวมถึงให้มีมาตรการป้องกันโรคและจัดระเบียบให้อำนาจเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายความมั่นคง เพิ่มความเข้มงวดเข้าตรวจสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมนั้นๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไข เงื่อนเวลา

นพ.ทวีศิลป์กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีมีการนำเสนอข่าวโรงพยาบาลเอกชนงดตรวจเชื้อโควิด-19 เนื่องจากน้ำยาในการตรวจหมดนั้น แต่ที่เป็นปัญหาคือ มีข้อกำหนดจากกระทรวงสาธารณสุขว่า หากตรวจพบว่าติดเชื้อจะต้องให้ผู้ป่วยแอดมิดเข้ารับการรักษาทันที ทำให้ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนต่างๆ มีเตียงไม่เพียงพอกับผู้ป่วย จึงต้องงดบริการตรวจหาเชื้อไปก่อน ทั้งนี้ นายกฯ จึงสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกรุงเทพฯ ไปหาแนวทางแก้ไข โดยโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร สามารถขยายศักยภาพรับผู้ป่วยได้อีก 5,000 กว่าเตียง รวมทั้งเพิ่มทางเลือกรักษาตัวในโรงแรม และการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น โดยจะหามาตรการผ่อนคลายให้กับโรงพยาบาลเอกชนในการส่งต่อผู้ป่วยติดเชื้อไปยังโรงพยาบาลอื่นที่ยังสามารถรับผู้ป่วยได้ และในกรณีผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ หรืออาการไม่มาก อาจพิจารณาในการพักรักษาตัวที่อื่นโดยไม่ต้องนอนโรงพยาบาล

นพ.ทวีศิลป์กล่าวต่อว่า ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนให้ประชาชนซึ่งขณะนี้ภาครัฐจัดหาได้ประมาณ 75 ล้านโดสสามารถฉีดให้แก่ประชากร 35 ล้านคน แต่กระทรวงสาธารณสุขประเมินว่าหากจะให้ประชาชนเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ จะต้องฉีดวัคซีนในประชาชนไม่ต่ำกว่า 40 ล้านคน ดังนั้นจึงยังขาดวัคซีนอีก 10 ล้านโดส เพื่อฉีดให้กับประชาชนอีก 5 ล้านคน ซึ่งโรงพยาบาลเอกชนเสนอตัวนำเข้าวัคซีนเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ประชาชน แต่ที่ผ่านมามีข้อติดขัดคือบริษัทผู้ผลิตในต่างประเทศต้องการหนังสือรับรองจากภาครัฐ จึงขอให้หน่วยงานของภาครัฐออกหนังสือรับรองให้หรือให้องค์การเภสัชกรรมสั่งซื้อเข้ามาแล้วให้โรงพยาบาลเอกชนแบ่งซื้อไปฉีดให้ประชาชนอีกต่อ ซึ่งนายกรัฐมนตรีเห็นด้วยกับทุกข้อเสนอ จึงแต่งตั้งให้ ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร เป็นประธานคณะทำงานจัดหาวัคซีนเพิ่มเติม โดยมีองค์การเภสัชกรรม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สถาบันวัคซีนแห่งชาติ และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ร่วมกันหาแนวทางและเสนอให้นายกรัฐมนตรีรับทราบภายใน 1 เดือนเพื่อเร่งจัดหาวัคซีนทางเลือกให้เร็วที่สุด

“นายกฯ ยังเป็นห่วงเรื่องการฉีดวัคซีน จึงขอให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งรัดฉีดให้เร็วขึ้น ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขสามารถฉีดให้ประชาชนได้วันละประมาณ 10,000 คน โดยที่จังหวัดภูเก็ตสามารถเร่งฉีดให้ประชาชนได้ถึงวันละ 14,000 คน โดยหลังจากนี้จะพิจารณาเรื่องการฉีดวัคซีนให้สามารถเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งจะมีการกระจายวัคซีนให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลเอกชนเพิ่มเติม เนื่องจากมีผู้ป่วยโควิด-19 เข้ารักษาในโรงพยาบาลเอกชนค่อนข้างมาก” นพ.ทวีศิลป์กล่าว

นพ.ทวีศิลป์กล่าวอีกว่า ส่วนการระบาดในพื้นที่กรุงเทพฯ พบว่ามีผู้ป่วยรายใหม่ถึง 266 คน แต่ถ้าแยกเป็นกลุ่มที่ติดเชื้อจากคลัสเตอร์สถานบันเทิงหลายจังหวัด พบว่า มีถึง 214 คน กรุงเทพฯ พบผู้ป่วยที่เชื่อมโยงคลัสเตอร์สถานบันเทิงมากที่สุด 85 คน ส่วนจังหวัดอุทัยธานีที่เป็นจังหวัดไม่เคยพบผู้ติดเชื้อเลย ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อแล้ว 5 คน โดยไม่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง และทางจังหวัดจะแถลงรายละเอียดในช่วงบ่ายนี้
กำลังโหลดความคิดเห็น...