xs
xsm
sm
md
lg

กาฬสินธุ์ประกาศเขตโรคระบาดทั้งจังหวัดพบสัตว์ป่วยโรคลัมปีสกินหลายอำเภอ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:กาฬสินธุ์ - จังหวัดกาฬสินธุ์ประกาศเป็นพื้นที่เขตโรคระบาด พร้อมห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ หลังพบโคและกระบือป่วยโรคลัมปีสกินหลายอำเภอ ขณะที่ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่สำรวจและให้การช่วยเหลือเกษตรกร


มีรายงานข่าวแจ้งว่า ที่บ้านทุ่งกระเดา หมู่ที่ 5 ต.กุดปลาค้าว อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ มีโคและกระบือของเกษตรกรป่วยเป็นโรคลัมปีสกิน ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่สำหรับประเทศไทย และเป็นการแพร่ระบาดเป็นครั้งแรกในหมู่บ้าน สร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านที่เลี้ยงโคกระบือเป็นอย่างมาก หวั่นว่าจะลุกลามติดเชื้อและล้มตาย

นางสมพร ปาวรี อายุ 54 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1/1 หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งกระเดา ต.กุดปลาค้าว อ.เขาวง หนึ่งในเกษตรกรที่เลี้ยงโคและได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโรคลัมปีสกิน เล่าว่า ราวต้นเดือนเมษายน 2564 ที่ผ่านมาเริ่มมีการระบาดของโรคลัมปีสกินในหมู่บ้านข้างเคียง และระบาดมายังหมู่บ้านของตน แต่ก็ไม่คาดคิดว่าโรคจะติดต่อมายังวัวของตนเองได้เร็วขนาดนี้ ปกติเลี้ยงวัวอยู่ 5 ตัว ตอนนี้วัวติดโรคลัมปีสกินแล้ว 2 ตัว เป็นแม่ลูกกัน ติดเชื้อมาแล้ว 2-3 วัน

หลังจากที่รู้ว่าวัวทั้งสองแม่ลูกติดโรคระบาด ก็ได้ทำการแยกออกจากฝูงนำไปเลี้ยงไว้ที่อื่นก่อนเพื่อไม่ให้เกิดการติดไปยังวัวที่เหลือ


นางสมพรบอกว่า อาการของโรคลัมปีสกินจะมีตุ่มขึ้นตามตัว วัวจะซึม ไม่กินนม ไม่กินหญ้า หรือแม้แต่น้ำ มีน้ำตาไหลอยู่ตลอดเวลา ตนกลัวว่าวัวจะตาย เบื้องต้นได้แจ้งไปยังปศุสัตว์อำเภอเขาวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามารักษาแล้ว แต่เจ้าหน้าที่ว่ายังไม่มีวัคซีนหรือยาที่สามารถรักษาได้โดยตรง แค่รักษาตามอาการ

ตนจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบช่วยมาให้คำแนะนำหรือช่วยแก้ไขบรรเทาปัญหาให้ชาวบ้านด้วย

เท่าที่ทราบตอนนี้พื้นที่อำเภอเขาวงได้มีการระบาดของโรคลัมปีสกินในหลายตำบลแล้ว เช่น ตำบลกุดปลาค้าว ตำบลคุ้มเก่า ตำบลสระพัง หรือแม้กระทั่งในอำเภอติดกันอย่างอำเภอนาคู และอำเภอกุฉินารายณ์ก็มีสัตว์ป่วยเป็นโรคนี้จำนวนมาก จึงอยากให้ช่วยนำไปพิจารณาเป็นปัญหาเร่งด่วนด้วย


มีรายงานเพิ่มเติมว่า ล่าสุด นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ ได้ลงนามในประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เรื่องกำหนดเขตโรคระบาด ชนิดโรคลัมปีสกิน ในสัตว์ชนิดโค กระบือ โดยมีเนื้อหาระบุว่า ด้วย จ.กาฬสินธุ์พบว่ามีหรือสงสัยว่ามีโรคระบาดในสัตว์ (ชนิด) โคเนื้อป่วยด้วยโรคลัมปีสกิน ซึ่งเป็นโรคระบาดตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 โดยมีแนวโน้มที่จะแพร่ระบาดไปยังจังหวัดอื่นๆได้จากการเคลื่อนย้ายสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือพาหะของโรคระบาด


ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 แห่ง พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์จึงออกประกาศไว้ดังนี้ 1. ให้ท้องที่ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นเขตโรคระบาดชนิดโรคลัมปีสกินในสัตว์ชนิดโค กระบือ 2. ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสัตว์ ชนิดโค กระบือ หรือซากสัตว์ดังกล่าวเข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตโรคระบาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตนั้นทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้าย

ทั้งนี้ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 22 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ

อย่างไรก็ตาม ล่าสุดนายทรงพลยังได้สั่งการให้สำนักงานปศุสัตว์ และอำเภอทั้ง 18 อำเภอ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจ ให้ความรู้ และให้การช่วยเหลือเกษตรกรในการดูแลรักษาอย่างเร่งด่วนแล้ว
กำลังโหลดความคิดเห็น