xs
xsm
sm
md
lg

ขสมก.หนัก! พบกระเป๋ารถเมล์สาย 68, 76, 140, 141 รวม 5 คนติดโควิด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:วันที่ 15 ม.ค. 2565 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แจ้งว่ามีพนักงาน ขสมก.ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) จำนวน 5 คน ได้แก่ 1. พนักงานเก็บค่าโดยสารธรรมดา สาย 68 เพศหญิง อายุ 21 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 ณ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

โดยได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 68 จำนวน 1 คัน คือรถโดยสาร หมายเลข 5-40022 ในวันที่ 8 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.15-22.07 น.

2. พนักงานเก็บค่าโดยสารปรับอากาศ สาย 76 เพศหญิง อายุ 26 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2565 ณ โรงพยาบาลบางปะกอก 8 โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่ โรงแรมชาลีน่า โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 2 คัน คือ

รถโดยสารปรับอากาศ สาย 76 หมายเลข 5-70123 ในวันที่ 8 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 12.00-18.35 น.

รถโดยสารปรับอากาศ สาย 140 หมายเลข 5-70122 ในวันที่ 9 มกราคม 2565  ตั้งแต่เวลา 11.30-16.42 น.

3. พนักงานเก็บค่าโดยสารปรับอากาศ สาย 76 เพศหญิง อายุ 25 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2565 ณ โรงพยาบาลบางปะกอก 8 โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 76 จำนวน 1 คัน คือ รถโดยสาร หมายเลข 5-44141 ในวันที่ 6 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 06.00-11.06 น. และในวันที่ 7 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 04.50-10.50 น.

4. พนักงานเก็บค่าโดยสารปรับอากาศ สาย 140 เพศหญิง อายุ 25 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อเวลา 19.00 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 140 จำนวน 6 คัน คือ

รถโดยสาร หมายเลข 5-70109 ในวันที่ 6 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 06.50-13.30 น.      

รถโดยสาร หมายเลข 5-44189 ในวันที่ 8 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 04.45-09.50 น.      

รถโดยสาร หมายเลข 5-70098 ในวันที่ 9 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 06.45-13.35 น.

รถโดยสาร หมายเลข 5-45064 ในวันที่ 10 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 06.50-13.50 น.     

รถโดยสาร หมายเลข 5-70216 ในวันที่ 11 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 04.30-10.30 น.     

รถโดยสาร หมายเลข 5-70091 ในวันที่ 12 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 04.10-10.15 น.

5. พนักงานเก็บค่าโดยสารปรับอากาศ สาย 141 เพศหญิง อายุ 42 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 07.30 น. ณ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อเวลา 14.00 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation) โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 141 จำนวน 1 คัน คือ

รถโดยสาร หมายเลข 5-70101 ในวันที่ 6 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 04.40-12.10 น. วันที่ 7 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 04.50-12.10 น. วันที่ 8 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 07.36-14.45 น. วันที่ 9 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 05.00-14.00 น. และในวันที่ 10 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 05.15 - 13.20 น.

ทั้งนี้ เมื่อรถโดยสารนำรถกลับเข้าอู่ในแต่ละรอบจะมีการฉีดพ่นทำความสะอาดภายใน
รถโดยสารทันที ด้วยผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70%  และพักการใช้งานรถโดยสารคันที่พนักงานผู้ติดเชื้อฯ ปฏิบัติหน้าที่เป็นระยะเวลา 3 วัน และให้พนักงานที่ใกล้ชิดกับพนักงานผู้ติดเชื้อฯ หยุดงานไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อทันที

       
กำลังโหลดความคิดเห็น