xs
xsm
sm
md
lg

สภาพ! แฟลตตำรวจถนอมมิตร ขยะเท่าภูเขา ไฟ-ลิฟต์ติดๆ ดับๆ ส่วนกลางค้างค่าน้ำ 6 เดือน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:เพจกระบอกเสียงตำรวจเผยเรื่องร้องเรียน แฟลตตำรวจถนอมมิตรย่านวัชรพล แฟลต 20 สภาพแย่ ทั้งขยะหลังแฟลต น้ำเสีย ไฟฟ้าส่องสว่าง ลิฟต์ติดๆ ดับๆ น้ำท่วมขัง แถมพบส่วนกลางไม่จ่ายค่าน้ำ 6 เดือน ประปากำลังจะตัดน้ำ

วันนี้ (24 มิ.ย.) เฟซบุ๊ก "พระจันทร์ ลายกระต่าย" กระบอกเสียงของตำรวจชั้นผู้น้อย ได้เผยแพร่สภาพความเป็นอยู่ของกลุ่มอาคารพักอาศัยสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนอมมิตร หรือแฟลตตำรวจถนอมมิตร ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ ที่มีผู้ร้องเรียนมาว่า บริเวณแฟลต 20 มีสภาพความเป็นอยู่ที่ย่ำแย่ ตั้งแต่ปัญหาขยะด้านหลังแฟลตที่กองสูงเกือบจะชั้น 2 ปัญหาน้ำเสียปล่อยให้ไหลลงมาตามซอกตึก ไฟส่องสว่างบางชั้นก็ไม่ติด ลิฟต์โดยสารติดๆ ดับๆ และมีน้ำท่วมขังบริเวณลานจอดรถ นอกจากนี้ยังมีคนร้องเรียนมาว่า ส่วนกลางไม่จ่ายค่าน้ำ 6 เดือน จนถูกการประปานครหลวงกำลังจะตัดน้ำ ทั้งๆ ที่หักจ่ายเงินเดือนผู้พักอาศัยทุกเดือน จึงวอนให้ผู้บังคับบัญชาช่วยดูแลปัญหาให้ด้วย


ข้อมูลจาก การประชุมคณะกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2564 ที่ผ่านมา ระบุว่า สำหรับอาคารสวัสดิการบ้านพักอาศัยของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกอบด้วย อาคารบ้านพักอิสระที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเข้าพักอาศัยจะเป็นไปตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 31 และอาคารบ้านพักส่วนกลางที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วย

1. อาคารบ้านพักลือชา ซอยลือชา 2 (พหลโยธิน 3) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

2. อาคารบ้านพักเฉลิมลาภ ซอยเฉลิมลาภ (พหลโยธิน 6) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

3. อาคารบ้านพักวิภาวดี ซอยวิภาวดีรังสิต 40/1 ถนนวิภาวดีรังสิต ขาเข้า แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

4. อาคารบ้านพักลาดยาว ซอยวิภาวดีรังสิต 40/2 ถนนวิภาวดีรังสิต ขาเข้า แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

5. อาคารบ้านพักทุ่งสองห้อง ซอยวิภาวดีรังสิต 27 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

6. อาคารบ้านพักถนอมมิตร ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ

7. อาคารบ้านพักอุดมสุข ถนนรามคำแหง 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการเข้าพักอาศัยจะเป็นไปตามระเบียบคณะอนุกรรมการสวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ปัจจุบันห้องพักในอาคารบ้านพัก แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ 1. ห้องพักเดี่ยว เป็นห้องพักสำหรับข้าราชการตำรวจชั้นประทวนที่มีสถานะโสด 2. ห้องพักที่ประกอบด้วยห้องโถงและห้องนอน 1 ห้อง เป็นห้องพักสำหรับข้าราชการตำรวจชั้นประทวนที่มีครอบครัว และข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่มีสถานะโสด 3. ห้องพักที่ประกอบด้วยห้องโถงและห้องนอน 2 ห้อง เป็นห้องพักสำหรับข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่มีครอบครัว

ปัจจุบันพบว่าอาคารบ้านพักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีจำนวนน้อบกว่ากำลังพลที่มีอยู่ร้อยละ 50 โดยมีข้าราชการตำรวจซึ่งมีที่ทำการตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครขาดแคลนที่พักจำนวน 20,000 คน และอยู่ระหว่างการขอรับสิทธิเข้าที่พักในอาคารบ้านพักส่วนกลาง จำนวน 3,000 คน ซึ่งสาเหตุหลักของปัญหาการขาดแคลนบ้านพักตำรวจพบว่าเกิดจากการขาดงบประมาณในการก่อสร้าง และซ่อมแซมอาคารบ้านพัก และกรณีผู้หมดสิทธิพักอาศัยเนื่องจากเกษียณอายุราชการหรือย้ายไปประจำในพื้นที่อื่นใช้สิทธิขอผ่อนผัน นอกจากนี้ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเกี่ยวกับอาคารที่พักส่วนใหญ่เป็นงบประมาณในการก่อสร้างอาคารที่พักเพื่อทดแทนอาคารเดิม กรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการนำสิทธิในการเข้าพักอาศัยไปให้บุคคลภายนอกเช่าและเข้าพักอาศัยแทนนั้น หากพบการกระทำดังกล่าว สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะใช้มาตรการในการดำเนินการทางวินัยกับบุคคลดังกล่าว

สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาการจัดสวัสดิการบ้านพักอาศัย โดยผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีนโยบายในการจัดหาบ้านพักให้แก่ข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการ เพื่อแก้ไขปัญหาการผ่อนผันการพักอาศัยต่อในอาคารบ้านพัก ซึ่งจะกระทบต่อสิทธิของผู้ขอรับสิทธิเข้าพักอาศัยคนอื่น นอกจากนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ของบประมาณในการก่อสร้างอาคารบ้านพักทดแทน และการสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานและอาคารที่พักในแห่งเดียวกัน
กำลังโหลดความคิดเห็น