xs
xsm
sm
md
lg

ขบ.ไม่ปิด "แกร็บไบค์" ชี้ประชาชนนิยม เร่งลงทะเบียนตาม กม. เจรจาวินเดิมบริการได้ 2 ระบบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:“คมนาคม-กรมขนส่ง” เร่งจัดระเบียบเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปฯ ลงทะเบียนป้ายเหลืองตามกฎหมาย หลังพบประชาชนนิยมใช้ พร้อมเจรจากลุ่มวินฯ เดิม ขึ้นทะเบียนแอปฯ ให้บริการได้ 2 ระบบเหมือนแท็กซี่

วันนี้ (18 ส.ค.) ที่กระทรวงคมนาคม สมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และกลุ่มสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย ชมรมเพื่อนแท้ชาววิน และชมรมพิทักษ์สิทธิ์ ได้มีการติดตามทวงถามความคืบหน้าในการปิดให้บริการแอปพลิเคชันที่นำรถผิดกฎหมายมาให้บริการ ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายกับบริษัทต่างๆ ที่นำรถผิดกฎหมายมาให้บริการประชาชน

ซึ่งนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบนโยบายให้ นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) แก้ไขปัญหารถจักรยานยนต์สาธารณะบนพื้นฐานกฎหมายและประโยชน์ของพี่น้องประชาชน และให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ


นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะให้ทุกกลุ่มสามารถประกอบอาชีพภายใต้กรอบของกฎหมาย ให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย พร้อมให้ตอบสนองต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์สูงสุด

จากการสำรวจความคิดเห็นผู้ใช้บริการผ่านทางสื่อโซเชียล พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความต้องการเรียกใช้รถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันจำนวนมาก ดังนั้น กรมการขนส่งทางบกจึงได้เร่งดำเนินการรับลงทะเบียนผู้ให้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันให้ถูกต้องตามกฎหมาย และจะเร่งดำเนินการให้ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนได้รับการลงทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยเร็วต่อไป

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคม และกรมการขนส่งทางบกได้พยายามทำความเข้าใจกับกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างซึ่งอยู่ในระบบเดิม (กลุ่มวิน) เพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อแนวทางการดำเนินการดังกล่าว ซึ่งพี่น้องประชาชนจะต้องไม่ได้รับผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตตามปกติ

กรมการขนส่งทางบกขอยืนยันว่า กลุ่มผู้ขับรถจักรยานยนต์รับจ้างซึ่งอยู่ในระบบเดิม (กลุ่มวิน) จะได้ประโยชน์จากการดำเนินการ โดยสามารถประกอบอาชีพได้ทั้ง 2 ระบบ คือ สามารถให้บริการในพื้นที่เดิมที่ได้ลงทะเบียนไว้ และยังสามารถรับผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันได้อีกทางหนึ่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการเพื่อให้ผู้ให้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันเข้าสู่ระบบที่ถูกต้องตามกฎหมาย อันจะส่งผลให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้อย่างปลอดภัย ตรวจสอบได้ สามารถเข้าถึงการใช้บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว


ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคม และกรมการขนส่งทางบกยังคงยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งแล้วปรับปรุงการให้บริการเพื่อให้เป็นทางเลือกแก่ประชาชนในการเข้าถึงการรับบริการได้หลากหลายมากขึ้น พร้อมกับแก้ไขปัญหาเพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะสามารถประกอบอาชีพร่วมกันได้ มีการให้บริการถูกต้องตามกฎหมาย เป็นธรรม และประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด


กำลังโหลดความคิดเห็น