xs
xsm
sm
md
lg

“ชัชชาติ” เผย งบ กทม.ผ่านราบรื่น สภา กทม.เห็นพ้องใช้งบตามนโยบายเส้นเลือดฝอยมากขึ้น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:ผู้ว่าฯ ชัชชาติ เปิดเผยถึงงบประมาณ กทม. ปี 2565 ถือว่าเป็นการทำงานราบรื่น พร้อมทั้งสภา กทม.เห็นพ้องใช้งบตามนโยบายเส้นเลือดฝอยมากขึ้น

วันนี้ (18 ส.ค.) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังร่วมประชุมสภากรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ กทม. ปี 2566 ว่า เป็นการทำงานครั้งแรกกับสภากรุงเทพมหานคร และถือว่าเป็นการทำงานราบรื่น สภากรุงเทพมหานครได้พิจารณาผ่านงบประมาณที่สอดคล้องกับนโยบาย และมีการปรับนโยบายตามยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้ โดยเป็นนโยบายเชิงเส้นเลือดฝอยมากขึ้น มีเงินที่ลงมาที่เขตเพิ่มขึ้นกว่า 1,100 ล้านบาท เนื่องจากเขตเป็นหัวใจของเส้นเลือดฝอย นอกจากนี้ งบประมาณของสำนักการศึกษา สำนักพัฒนาสังคม สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็เพิ่มขึ้น ในขณะที่งบกลาง ซึ่งผู้ว่าฯ จะมีอำนาจเบิกจ่ายลดลง ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและสามารถตอบโจทย์ของพี่น้องประชาชนได้ตรงจุด จากนี้คงต้องเร่งรัดการดำเนินการและเน้นเรื่องความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ

“ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีที่ทุกคนได้ร่วมมือกัน ซึ่งได้กล่าวกับสภา กทม.ไปว่า จริงๆ แล้วมิติการทำงานของเรากับสภาในเทอมนี้มีความหมายมากกว่าการบริหารกรุงเทพมหานคร นั่นคือ การสร้างความมั่นใจ ความเชื่อมั่นให้กลับมาสู่ระบอบประชาธิปไตย ให้เห็นว่าการเลือกตั้งก็สามารถเป็นคำตอบที่ดี สามารถสร้างทางเลือกที่มีประสิทธิภาพต่อประชาชน เป็นการยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง มีความโปร่งใส เป็นมิติที่ดีซึ่งทุกคนได้ทำงานร่วมกัน โดยไม่ได้คำนึงถึงพรรค มาเพื่อทำงานให้ชาว กทม. ที่มีการกังวลว่าเป็นผู้สมัครอิสระจะไม่สามารถทำให้งบประมาณ กทม.ผ่านสภาได้ ก็จะบอกว่าถ้าเราทำเพื่อประชาชน มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจน มีความโปร่งใสและทำเพื่อประชาชน เชื่อว่าทุกคนจะร่วมมือกันได้ ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดี ดีใจที่วันนี้ผ่านไปได้ด้วยดี และจะตั้งหน้าตั้งตาทำงานต่อไป” ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าว

สำหรับการเสนอร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การให้เงินรางวัลประจำปีแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ... เข้าสู่ที่ประชุมสภา กทม.ในวันนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การทำงานทุกงานไม่สามารถสำเร็จได้ถ้าขาดข้าราชการหรือบุคลากรของกรุงเทพมหานคร ทุกท่านถือเป็นโซ่ข้อสุดท้ายที่เชื่อมกับประชาชน ไม่ว่านโยบายจะดีแค่ไหนก็ตาม หากฝ่ายปฏิบัติไม่มีขวัญกำลังใจ การทำงานก็จะลำบาก การให้เงินรางวัลก็คล้ายกับการทำงานของเอกชนที่ให้ตามผลงาน หากมีผลงานดีก็จะมีค่าตอบแทนให้ในอัตราที่เหมาะสม ที่ผ่านมา กรุงเทพมหานครยังไม่มีการออกข้อบัญญัติ เป็นเพียงการออกระเบียบ ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ก็ติงมา เรื่องการจ่ายเงินที่ไม่มีข้อบัญญัติรองรับ วันนี้จึงได้นำร่างข้อบัญญัติเรื่องดังกล่าวเข้าสู่สภา กทม.เพื่อพิจารณา เพื่อให้กำลังใจแก่คนที่ทำงานอย่างเหมาะสม โดยสภากรุงเทพมหานครจะช่วยพิจารณาด้วยความรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีความสอดคล้องกับการจัดเก็บรายได้ด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น