xs
xsm
sm
md
lg

ชัชชาติแก้น้ำท่วมเอาอยู่ กรุงเทพโพลเผยประชาชนเกินครึ่งพึงพอใจมากถึงมากที่สุด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:กรุงเทพโพลล์ โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เผยผลสำรวจเรื่องน้ำท่วม กทม. พบ 58.5% พึงพอใจค่อนข้างมากถึงมากที่สุด แนะเตรียมความพร้อม วางแผนป้องกันน้ำท่วม และช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที

วันนี้ (24 ก.ย.) ในยุคที่นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปัญหาหนึ่งที่คนกรุงเทพฯ ต้องเผชิญในช่วงที่ผ่านมาคือปัญหาน้ำท่วม มีผลโพลที่น่าสนใจจาก กรุงเทพโพลล์ โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “ความพึงพอใจคนกรุงต่อการแก้ปัญหาน้ำท่วม กทม.” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนจำนวน 1,203 คน พบว่าคนกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ร้อยละ 52.8 มีปัญหาที่อยู่อาศัยเกิดน้ำท่วม โดยในจำนวนนี้ร้อยละ 48.5 เกิดน้ำท่วมทุกครั้งที่ฝนตก ส่วนร้อยละ 4.3 เกิดน้ำท่วมครั้งแรกตั้งแต่พักอาศัยมา ขณะที่ร้อยละ 47.2 ไม่เกิดน้ำท่วม

ผลกระทบที่ได้รับจากปัญหาน้ำท่วมมากที่สุดคือ การจราจรติดขัด ไม่สามารถเดินทางไปไหนได้คิดเป็นร้อยละ 47.5 รองลงมาคือ เกิดขยะ น้ำเน่าเหม็นคิดเป็นร้อยละ 36.8 เกิดผลกระทบต่ออาชีพ การงาน การเรียน คิดเป็นร้อยละ 24.4 เกิดโรคที่มาจากน้ำ เช่น น้ำกัดเท้า เชื้อรา คิดเป็นร้อยละ 15.0 และรถเสีย รถพัง คิดเป็นร้อยละ 11.3

ส่วนความพึงพอใจต่อการแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ กทม. พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 58.5 พึงพอใจค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 41.5 พึงพอใจค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด

เมื่อถามว่า อยากให้ กทม.พัฒนา แก้ไข ปรับปรุงในเรื่องใดกับปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ กทม. ส่วนใหญ่ร้อยละ 80.3 อยากให้เตรียมความพร้อมในการรับมือ มีการวางแผนป้องกันน้ำท่วม เช่น ขุดลอกคูคลอง กำจัดขยะ รองลงมาคือ อยากให้ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อย่างทันท่วงที คิดเป็นร้อยละ 48.0 และอยากให้มีความฉับไวในการแก้ปัญหาน้ำท่วม คิดเป็นร้อยละ 46.8


กำลังโหลดความคิดเห็น