xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวง-พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย ร.6 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต

วันนี้ (25 พ.ย.) เวลา 17.43 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ณ หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
วชิราวุธวิทยาลัย เป็นโรงเรียนประจำสำหรับนักเรียนชาย เดิมชื่อโรงเรียนมหาดเล็กหลวง
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นแทนการสร้างวัดประจำรัชกาล เมื่อปี 2453 โดยมีพระราชประสงค์ให้เป็นสถานศึกษาที่จะสร้างคนให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ


กำลังโหลดความคิดเห็น