xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ประกอบการรถ 30 ภูเก็ตสุดทน ถูกนายทุนต่างพื้นที่นำรถเข้ามาแย่งงานรับ-ส่งนักท่องเที่ยว ระบุเป็นการซ้ำเติมคนภูเก็ต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ผู้ประกอบการรถ 30 ภูเก็ต สุดทน! หลังท่องเที่ยวเริ่มมีแนวโน้มดีขึ้น พอจะลืมตาอ้าปากได้ กลับถูกนายทุนนอกพื้นที่นำรถบุกเข้ามาแย่งงานบริการรับส่งนักท่องเที่ยว ทำเดือดร้อนหนัก ยื่นหนังสือ จังหวัดช่วยเหลือ


ที่ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายอัดชา บัวจันทร์ ขนส่งจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต ได้รับเรื่องร้องเรียนจากนายไมตรี ขวัญยืน นายกสมาคมผู้ประกอบการรถ 30 ภูเก็ต นายชนวีร์ เอกเตียวสกุล ประธานชมรมผู้ประกอบการรถบัส 30 พร้อมด้วยสมาชิกเข้ายื่นหนังสือให้ทางจังหวัดให้การช่วยเหลือ กรณีที่มีนายทุนนอกพื้นที่นำรถจากต่างจังหวัดเข้ามาบริการรับส่งนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ทำให้ผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ตได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากมีต้นทุนสูงกว่ารถนอกพื้นที่


นายไมตรี กล่าวว่า สมาคมผู้ประกอบการรถ 30 ภูเก็ต ได้จัดตั้งขึ้นโดยการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการรถ 30 จังหวัดภูเก็ด (รถรับจ้างไม่ประจำทางป้ายเหลือง) ทั้งรถบัส รถตู้ รถตุ๊กตุ๊กกว่า 300 คัน เพื่อพัฒนา ส่งเสริม ตลอดจนช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนความรู้ของผู้ประกอบกรรถรับจ้างไม่ประจำทางจังหวัดภูเก็ตให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ


"นับตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19 ช่วงตันปี 2563 ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ผู้ประกอบการได้รับความเดือดร้อนแสนสาหัส หลายรายต้องเลิกกิจการและหลายรายต้องสิ้นเนื้อประดาตัว เนื่องจากไม่สามารถชำระหนี้ให้สถาบันการเงินได้ แต่ปัจจุบัน การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ดเริ่มมีสัญญาณในทางที่ดีขึ้น ถึงแม้จะยังไม่ดีเท่าช่วงก่อนเกิดการระบาดของโรค ผู้ประกอบการท้องถิ่นที่กำลังจะลืมตาอ้าปาก ได้กลับมาทำงานให้บริการรับส่งนักท่องเที่ยวอีกครั้ง กำลังถูกซ้ำเติมเนื่องจากมีนายทุนจากนอกพื้นที่ทยอยนำรถเข้ามาให้บริการรับนักท่องเที่ยว และเป็นการแย่งงานคนในพื้นที่ ซึ่งเป็นการซ้ำเติมทำให้ผู้ประกอบการในภูเก็ตได้รับความเดือดร้อน"


ทางสมาคมฯ ได้หารือกันแล้วเห็นตรงกันว่า ขอความกรุณาและความเมตตาจากภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัด เพื่อหาทางช่วยเหลือผู้ประกอบการคนภูเก็ต หรือสงวนสิทธิเท่าที่สามารถพึงกระทำได้ในฐานะที่เป็นประชาชนคนภูเก็ตเจ้าของพื้นที่ เพื่อให้มีงานทำ ประกอบสัมมาชีพเลี้ยงครอบครัวต่อไป

ขณะที่นายอานุภาพ กล่าวว่า หลังจากนี้จะได้มีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการทุกฝ่ายสามารถอยู่ร่วมกันได้และลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น