xs
xsm
sm
md
lg

เผยภาพปัจจุบัน ‘อาจารย์แม่’ ในวัย 87 ตำนานครูภาษาไทยที่ใคร ๆ ก็รัก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:


เผยภาพปัจจุบัน ‘อาจารย์แม่’ ในวัย 87 ตำนานครูภาษาไทยที่ใคร ๆ ก็รัก
ย้อนกลับไปในยุค 90 ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ ย่อมไม่มีใครไม่รู้จัก “อาจารย์แม่” รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ ผู้เป็นดั่งไอคอนของยุคสมัย และเป็นครูสอนภาษาไทยในระดับตำนาน ซึ่งหลายคนอาจจำได้ จากโฆษณาที่โด่งดังในยุคนั้น อย่าง “ฟันไม่ผุ ฟันไม่เสียว ใช้อีโมฟอร์ม”
.
รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ เป็นอดีตอาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า "อาจารย์แม่" หรือที่นักเรียนในโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม และอนุบาลเรียกว่า "คุณยาย"
.
อาจารย์แม่ รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ เกิดเมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2479 เป็นชาวจังหวัดตาก สมรสกับ พลอากาศตรี ประเทศ สินธุเดชะ มีบุตรสาวคนเดียว คือ ดร.นิธินาถ สินธุเดชะ เตลาน รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ เริ่มเข้าศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่โรงเรียนสตรีผดุงปัญญา จังหวัดตาก สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต และครุศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (นักเรียนทุนกระทรวงศึกษาธิการ)
.
หลังจบการศึกษาจึงเข้ารับราชการเป็นอาจารย์สอน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อมาจึงย้ายมาเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นอาจารย์พิเศษ โรงเรียนผู้บังคับหมวดทหารอากาศ สถาบันจิตวิทยาและความมั่นคง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล (มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชในปัจจุบัน) วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ และอีกหลายสถาบัน
.
หลังเกษียณอายุราชการแล้ว รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ ได้เข้ามารับตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ระหว่างปี พ.ศ. 2547 – 2554 และนายกสภามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555

ล่าสุดทางกลุ่ม ภาพเก่าในอดีต ได้มีการโพสต์ภาพ อาจารย์แม่ ที่ท่านได้ฉลองวันเกิดในวัย 87 กับครอบครัวที่อบอุ่น ซึ่งท่านก็ยังคงดูสุขภาพแข็งแรงอยู่
.
#อาจารย์แม่ #สุนีย์_สินธุเดชะ

ภาพอาจารย์แม่ฉลองวันเกิดในวัย 87 กับครอบครัวที่อบอุ่น ซึ่งท่านก็ยังคงดูสุขภาพแข็งแรงอยู่

ภาพจากโฆษณาที่โด่งดังในยุคนั้น อย่าง “ฟันไม่ผุ ฟันไม่เสียว ใช้อีโมฟอร์ม”

รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ ได้เข้ามารับตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 
กำลังโหลดความคิดเห็น