xs
xsm
sm
md
lg

พรุ่งนี้จับตา "วิษณุ-กกต." ถกวางแนวปฏิบัติครม.-ขรก.หลังยุบสภา ยึดม.168 และไทม์ไลน์เลือกตั้ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:จับตา "วิษณุ" ถกกกต.พรุ่งนี้ วางแนวปฎิบัติครม -ขรก.หลังยุบสภา ยึดรธน.ม.168 เป็นหลัก พร้อมไทม์ไลน์เลือกตั้ง กกต.จ่อประชุม 21 มี.ค. กำหนดวันเลือกตั้ง-วันสมัคร

วันนี้ (19มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ระบุจะมีการหารือกับนายแสวง บุญมี เลขาธิการกกต.และคณะในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้(20มี.ค.) ถึงแนวปฏิบัติของข้าราชการหลังนายกรัฐมตรีประกาศยุบสภานั้นคาดว่าจะเป็นการเน้นย้ำให้ข้าราชการวางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้ง และให้หน่วยงานของรัฐสนับสนุนภารกิจการจัดการเลือกตั้ง ขณะที่คณะรัฐมนตรียังคงสามารถประชุมและบริหารราชการแผ่นดินได้ตามปกติโดยการปฎิบัติจะต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา168 ที่กำหนดเงื่อนไขในการปฎิบัติว่า 1.ไม่กระทำการอันมีผลเป็นการอนุมัติงานหรือโครงการ หรือมีผลเป็นการสร้างความผูกพันต่อคณะรัฐมนตรีชุดต่อไป เว้นแต่ที่กำหนดไว้แล้วในงบประมาณรายจ่ายประจำปี
2. ไม่แต่งตั้งหรือโยกย้ายข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำหรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือพ้นจากตำแหน่ง หรือให้ผู้อื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน 3 . ไม่กระทำการอันมีผลเป็นการอนุมัติให้ใช้จ่ายงบประมาณสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน 4.ไม่ใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพื่อกระทำการใดอันอาจมีผลต่อการเลือกตั้ง และไม่กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด

นอกจากนี้ยังน่าจะมีการหารือถึงไทม์ไลน์การจัดการเลือกตั้ง ซึ่งตามแผนงานที่กกต.ได้วางไว้ โดยเมื่อประกาศพระราชกฤษฎีกายุบสภาแล้ว ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 มี.ค. กกต.จะมีการประชุมในวันที่ 21มี.ค.เพื่อกำหนดวันเลือกตั้งมีความเป็นไปได้ว่าจะกำหนดให้วันที่14พ.ค.เป็นวันเลือกตั้ง และเปิดสมัครรับเลือกตั้ง วันที่3-7 เม.ย.โดยจะรับสมัครส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งก่อน ณ.สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำหนด และเริ่มรับสมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อรวมถึงการส่งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองเสนอเป็นนายกรัฐมนตรี ที่ศูนย์เยาวชนไทย - ญี่ปุ่นดินแดง ในวันที่ 4 มี.ค.เนื่องจากการรับสมัครส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคการเมืองจะต้องมีหลักฐานแสดงว่ามีผู้สมัครในระบบแบ่งเขตเลือกตั้งแล้ว

ขณะที่งบประมาณในการจัดการเลือกตั้งที่ครม.อนุมัติวงเงินรวม5,945ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนของค่าใช้จ่ายในภารกิจที่สำนักงานกกต.ดำเนินการเอง 5,100ล้านบาทนั้นสำนักงบได้มีการจัดสรรให้ประมาณ4,600 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ80 จากวงเงินที่ขอไป ส่วนงบประมาณของหน่วยงานสนับสนุนทางสำนักงบประมาณจะมีการจัดสรรตรงไปยังหน่วยงานดังกล่าว สำหรับปัญหาการฟ้องร้องต่อศาลปกครองเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้ง กกต.ได้มีการยืนยันแล้วว่า การดำเนินการของกกต.เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และมาตรา17พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.2561 กำหนด มิให้นำมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองมาใช้บังคับกับการฟ้องคดี

ส่วนงบประมาณในการจัดการเลือกตั้ง สำนักงบประมาณได้มีการจัดสรรเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในภารกิจที่สำนักงานกกต.ดำเนินการเองประมาณ4,600 ล้านบาทจากที่ขอไปราว 5,100ล้านบาท ส่วนงบประมาณของหน่วยงานสนับสนุนทางสำนักงบประมาณจะมีการจัดสรรตรงไปยังหน่วยงานดังกล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น