xs
xsm
sm
md
lg

“เครดิส สวิส” ถือหุ้นไทย 16 บจ. มูลค่ารวมกว่า 2.6 หมื่นล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:เปิดพอร์ต "เครดิต สวิส" ลงทุนหุ้นบริษัทจดทะเบียนไทยรวม 16 แห่ง มูลค่ารวมกว่า 26,125.74 ล้านบาท

จากกรณีวิกฤตเครดิต สวิส ประสบปัญหา ได้สร้างความตื่นตระหนกไปทั่วโลก แม้ว่าหลายภาคส่วนกำลังเร่งแก้ปัญหา ทั้งในส่วนของการอัดฉีดเงิน และการหาผู้ร่วมทุนใหม่ ขณะที่นักลงทุนในตลาดหุ้นไทยเอง ได้มองถึงปัญหาจากการเทขายหุ้นที่เครดิต สวิส ครอบครองอยู่ อาจเป็นปัจจัยลบกดดันตลาดหุ้นไทย ขณะที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ออกมายืนยัน ตลาดหุ้นไทยไม่น่าจะได้รับผลกระทบจากประเด็นดังกล่าว เพราะหลักทรัพย์ที่เครดิต สวิส ครอบครองอยู่ในฐานะผู้ดูแลหลักทรัพย์ของนักลงทุนสถาบัน หรือคัสโตเดียนเท่านั้น จึงไม่เกิดความเสี่ยงที่จะเทขายหุ้นออกมา

จากการสำรวจพบว่า เครดิต สวิส ถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียนไทย CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH ที่ปรากฎในรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก รวม 16 บจ. คิดเป็นมูลค่า ณ วันที่ 17 มี.ค. 66 รวมทั้งสิ้น 26,125.74 ล้านบาท (ตารางประกอบข่าว)

โดยมูลค่าการถือครองสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคม บริการด้านดิจิทัลครบวงจร และดิจิทัลคอนเวอร์เจนซ์ไลฟ์สไตล์ครอบคลุมทั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่ บอรดแบนด์อินเทอร์เน็ต WiFi โทรทัศน์ คอนเทนต์ และดิจิทัลมีเดียแพลตฟอร์ม ข้อมูล ณ 1 มี.ค. 2566 CREDIT SUISSE AG SINGAPORE BRANCH ถือหุ้น 757,962,909 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 2.19% มูลค่ารวม 6,215.30 ล้านบาท

บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK ดำเนินธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีบริษัทย่อยเป็นผู้ประกอบกิจการรายใหญ่ในการผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ล อีกทั้งยังมีประสบการณ์ในธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลมามากกว่า 50 ปี นอกจากธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ล STARK ยังมีบริษัทย่อยที่ประกอบกิจการให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล ข้อมูล ณ 30 ส.ค. 2565 CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH ถือหุ้น 2,602,064,700 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 21.85% มูลค่ารวม 6,192.91 ล้านบาท

และบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MINT ดำเนินธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม ซึ่งรวมถึงโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อขาย โครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา และให้เช่าศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจบันเทิงและธุรกิจจัดจำหน่าย ข้อมูล ณ วันที่ 10 มี.ค. 2566CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH ถือหุ้น 175,176,600 หุ้น หรือ 3.29% มูลค่ารวม 5,605.65 ล้านบาท


กำลังโหลดความคิดเห็น