xs
xsm
sm
md
lg

ปปง.แถลงยึดอายัดทรัพย์ 16 คดี กว่า 1,400 ล. “ทุน มิน หลัด-หุ้น STARK-หมูเถื่อน-เว็บพนัน”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:MGR Online - สำนักงาน ปปง. แถลงผลดำเนินการทรัพย์สิน 1,333 รายการ 60 รายคดี มูลค่าทรัพย์สินกว่า 2,559 ล. มอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สินใหม่ 26 คดี

วันนี้ (20 พ.ย.) ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) พล.ต.ต.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ รองเลขาธิการ ปปง. พร้อม นายวิทยา นีติธรรม ผอ.กองกฎหมายและโฆษก ปปง. และ พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ร่วมแถลงผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ซึ่งได้ดำเนินการกับทรัพย์สิน 1,333 รายการ 60 รายคดี มูลค่าทรัพย์สินกว่า 2,559 ล้านบาท และมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สิน 26 รายคดี

นายวิทยา กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 16 พ.ย. คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบให้ดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด สรุปดังนี้ 1. ยึดและอายัดทรัพย์สิน จำนวน 16 รายคดี ทรัพย์สิน 430 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 1,422 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินเกี่ยวกับความผิดมูลฐานยาเสพติด ฉ้อโกงประชาชน การลักลอบหนีศุลกากร และการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยคดีรายสำคัญ กลุ่มเครือข่ายยาเสพติด นายทุน มิน หลัด (TUN MIN LATT) กับพวก มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว 24 รายการ มูลค่าประมาณ 21 ล้านบาท, นายชาญชัย กับพวก เครือข่ายยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ อายัดทรัพย์สิน 18 รายการ ประมาณ 43 ล้านบาท

รายคดี นายชนินทร์ กับพวก กรณีบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (กรณีหุ้น STARK) ตบแต่งงบการเงินของบริษัท โดยเปิดเผยข้อความอันเป็นเท็จในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวน ได้ยึดอายัด 16 รายการ มูลค่า 349 ล้านบาท, คดี นางเพ็ญศรี กับพวก พฤติการณ์ร่วมกันชักชวนบุคคลให้เข้าร่วมลงทุนธุรกิจทองคำ อ้างผลตอบแทนสูง ให้อายัดทรัพย์ 1 รายการ (หน่วยลงทุนในกองทุนตราสารหนี้) มูลค่า 25 ล้านบาท, คดี พ.ต.อ.รุ่งโรจน์ กับพวก เป็นความผิดมูลฐานเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่ราชการ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรักษาการแทน ผอ.องค์การคลังสินค้า ได้ทำสัญญาซื้อขายถุงมือยางกับบริษัท การ์เดียนโกลฟส์ จำกัด โดยไม่ได้ดำเนินการตามกฎหมาย ให้ยึดทรัพย์ 8 รายการ มูลค่า 10 ล้านบาท

คดีขบวนการนำเข้าสินค้าซากสัตว์ (สุกร) เข้ามาในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมาย มีคำสั่งให้ยึดอายัดทรัพย์ 24 รายการ มูลค่า 53 ล้านบาท, คดีนายภูมิพัฒน์ กับพวก เป็นความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ufa24h โดยมีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน 177 รายการ ประมาณ 239 ล้านบาท และ คดี นายพงษ์ศิริ กับพวก เป็นความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรณีเว็บไซต์ TS911, www.go-sbobet.com, www.ok-sbobet.com และเฟซบุ๊ก Freeball By.tan อายัดทรัพย์ 90 รายการ ประมาณ 620 ล้านบาท

2. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 36 รายคดี ทรัพย์สิน 785 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 857 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินเกี่ยวกับความผิดมูลฐานยาเสพติด ฉ้อโกงประชาชน การจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ โดยมีข้อมูลรายคดีสำคัญ ดังนี้ นายเซาเซียน ซู (Mr.Shaoxian Su) กับพวก เป็นความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ความผิดฐานฟอกเงิน กรณีกลุ่มบุคคลใช้บัญชีเฟซบุ๊กส่งข้อความชักชวนให้ลงทุนเทรดทองคำผ่านแพลตฟอร์มการลงทุน มีมติส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 15 รายการ มูลค่าประมาณ 596 ล้านบาท โดยกรณีนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อแจ้งให้ผู้เสียหายยื่นคําร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหายภายในเก้าสิบวัน ซึ่งขณะนี้สำนักงาน ปปง. อยู่ระหว่างรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้เสียหาย 

คดี นายอภิรักษ์ กับพวก เป็นความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน โดยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 112 รายการ มูลค่าประมาณ 10 ล้านบาท , กลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ www.Linksbo.com (นายศรันย์ฯ) กับพวก จำนวน 8 รายการ ประมาณ 26 ล้านบาท และ กลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เว็บไซต์ www.huaysodplus.com (นายอดิศักดิ์ กับพวก) จำนวน 289 รายการ มูลค่าประมาณ 168 ล้านบาท 

3. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินไปคืนหรือชดใช้คืนผู้เสียหาย (คุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย) จำนวน 8 รายคดี ทรัพย์สิน 118 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 280 ล้านบาท ในความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน โดยมีข้อมูลรายคดีสำคัญ เช่น คดีนายกุลเกียรติฯ กับพวก ในฐานะผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรโกรกพระ ปลอมเอกสารในการรับซื้อข้าวเปลือก เป็นเหตุให้สมาชิกสหกรณ์ได้รับความเสียหาย ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินไปคืนหรือชดใช้คืนผู้เสียหาย โดยดำเนินการกับทรัพย์สิน 9 รายการ มูลค่าประมาณ 25 ล้านบาท และดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายจำนวน 1 ราย (สหกรณ์การเกษตรโกรกพระ), คดี นายวชิรวิทย์ กับพวก เป็นความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ชักชวนลงทุนซื้อกองทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ไม่ได้นำเงินไปลงทุนตามที่กล่าวอ้าง มีคำสั่งให้นำทรัพย์สินไปคืนหรือชดใช้คืนผู้เสียหาย โดยดำเนินการกับทรัพย์สิน 11 รายการ มูลค่า 15 ล้านบาท และดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายจำนวน 76 ราย และ บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด โดย น.อ.คัมภีร์ กับพวก เป็นความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน กรณีหลอกลวงเป็นผู้ผลิตถุงมือยาง และอุปกรณ์ทางการแพทย์ แต่ไม่มีสินค้าส่งมอบ โดยศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินไปคืนหรือชดใช้คืนผู้เสียหาย ดำเนินการกับทรัพย์สิน 21 รายการ มูลค่าประมาณ 221 ล้านบาท และดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายจำนวน 5 ราย
กำลังโหลดความคิดเห็น