xs
xsm
sm
md
lg

ปาฐกถาพิเศษ “มองไปข้างหน้าเศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก“ : คนเคาะข่าว 16-03-64

เผยแพร่:

ปาฐกถาพิเศษ “มองไปข้างหน้าเศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก“ : คนเคาะข่าว 16-03-64 โดยดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) และอดีตผู้อํานวยการใหญ่ องค์การการค้าโลก (WTO) และอดีตผู้อํานวยการใหญ่ องค์การการค้าโลก (WTO) Website : http://news1live.com/
YOUTUBE : https://www.youtube.com/NEWS1VDO
Facebook : https://www.facebook.com/MGRNEWS1
TWITTER : https://twitter.com/newsonechannel
instragram : https://www.instagram.com/news1channel


กำลังโหลดความคิดเห็น