xs
xsm
sm
md
lg

ขอเชิญร่วมส่งผลงานการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก : รอบวันทันเหตุการณ์ (เที่ยง) 14/05/2022

เผยแพร่:

ขอเชิญร่วมส่งผลงานการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงาน กปร. และกรมพัฒนาที่ดิน จัดประกวด "การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563-2565 เพื่อสืบสานพระราชปณิธานการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามรอยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยเปิดรับสมัครผลงาน ดังนี้ 1. ประเภทส่งเสริมการปลูกและขยายหล รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 2. ประเภทส่งเสริมผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบหญ้าแฝก รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งผลงานได้ที่ ฝ่ายเลขานุการโครงการประกวดฯ สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร 0 2537 1261 ,06 3198 7222 , 098453 8598โทรสาร 02 537 3344 หรือ ส่งทาง e-mail: passana.p@pttplc.com
และ benyatip_c@pttplc.com
และสถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัด Website : http://news1live.com/
YOUTUBE : https://www.youtube.com/NEWS1VDO
Facebook : https://www.facebook.com/MGRNEWS1
TWITTER : https://twitter.com/newsonechannel
instragram : https://www.instagram.com/news1channel


กำลังโหลดความคิดเห็น